От 01.07.2017 година започва преместването на Стопанския факултет от УК-3 в УК-8, който се намира на ул. "Иван Михайлов" 60 (сградата на бившия Механотехникум).

Поради тази причина в периода, в който се осъществява преместването е възможно да има затруднения в телефонните и интернет комуникации със Стопанския факултет.

Също така, в периода 03-07 юли 2017 година ще бъде затруднено обслужването на студенти. От 10.07.2017 година административното обслужване на студентите ще се осъществява в новата сграда.

За улеснение на студентите, ще бъдат поставени временни означителни табели в УК-8.

От Деканското ръководство.