Подбор за преподаватели по български език и литература в четири (4) чуждестранни университети за академичната 2020/2021 г.

  1. Белградски университет, Сърбия, Белград;
  2. Киевски национален университет "Тарас Шевченко", Киев, Украйна;
  3. Университет "Болоня", Форли, Италия;
  4. Познански университет "Адам Мицкевич", Познан, Полша.

Срокът за подаване на документи е до 17 юли 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт*, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Последна промяна: 2020-07-08