Подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища:

  1. Университет "Болоня" Форли, Италия
  2. Познански университет "Адам Мицкевич" Познан, Полша
  3. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки "В. Брусов", Ереван,Армения

Документите се подават в срок до 15 февруари 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Последна промяна: 2021-02-02