Югозападният университет "Неофит Рилски"- Благоевград получи институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България на 26.07.2012 г. за срок от 6 години с оценка 9.26 и определен капацитет 16 000 студенти и докторанти.

Последна промяна: 2015-06-03