Отдел "Комуникационно и техническо обслужване" подсигурява програмно и технически следните учебни компютърни зали, необходими за обучението на студенти от различни бакалавърски, магистърски и докторантски програми:

Учебна зала Работни места Мултимедиен проектор Интерактивна бяла дъска Кратка информация
Учебен корпус 1
зала Обработка на данни, Прием 10 - - Дирекция Образователни дейности
115 50 да - Зала за свободен достъп
206 Б 8 да - Факултет по Педагогика
210 А, 210 Б, 210 В
10+1 да - Лаборатория по Психология
313 6
да - Лаборатория по Психология
314 8 - - Катедра Психология
318 11
да - Катедра Спорт и кинезитерапия
331 20 да - Катедра КСТ
332 12 - - Катедра КСТ
342 a 9 да
- Катедра Социология
342 b 11+1 да - Катедра Българска история
408 10 - - Филологически факултет
413 15 да - Център за дистанционно обучение
426 15 да да Катедра Информатика
427 15 да - Катедра Информатика
428 15 да - Катедра Информатика
429 15 да - Катедра Информатика
431 15 да - Катедра Информатика
448 12 да да Факултет по Педагогика
453 12 да
- Факултет по Педагогика
472 10 - - Филологически факултет
474 10 - - Филологически факултет
477 10 - - Филологически факултет
515 5 да
- Факултет по Педагогика
525 14+1 да - Гръцки езиков център
530 10 - - Филологически факултет
572 15+1
да - Катедра Културология
603 8 да Катедра КСТ
610 10 да - Катедра КСТ
Учебен корпус 2
305 12 да - Катедра Химия
Учебен корпус 3
Зала 1
да
Стопански факултет
102
да
Стопански факултет
104
да
Стопански факултет
106
да
Стопански факултет
112
да
Стопански факултет
203 10 да - Стопански факултет
205

да


Стопански факултет
209
да
Стопански факултет
301
да
Стопански факултет
302
да
Стопански факултет
304 10+1 да - Стопански факултет
307
да (LCD TV)
Стопански факултет
309
да
Стопански факултет
311 10 да - Стопански факултет
Учебен корпус 4
403 10 да - Факултет по Педагогика
801 10 да - катедра География
803 13 - - Факултет по Педагогика
Учебен корпус 6
308 10 да - Правно-исторически факултет
309 10 да - Правно-исторически факултет
310 10 да - Зала за свободен достъп
Читалня в Окръжна библиотека 5 - - Правно-исторически факултет
Учебен корпус 7
305 8 да - Технически колеж
Учебен корпус 8
201 10 - - Технически колеж
Ректорат (Библиотека)
Читалня 1
20 - - Свободен достъп
Читалня 2 16 - - Свободен достъп
Университетски комплекс "Бачиново"
зала 1 8 да - -
зала 5 20 да - -
Последна промяна: 2017-05-17