Учебният студентски експериментален театър /УСЕТ/ е художествено-творческа лаборатория на ЮЗУ "Неофит Рилски". Той поставя началото на студентското театрално движение в Благоевград на 20 март 1981 г., когато е премиерата на  първия му спектакъл "Люлка на героя" /постановка на създателя и художествен ръководител на театъра доц. д-р Златко Павлов/.

Първите актьори и режисьори на УСЕТ са носители на много отличия от републикански и европейски театрални форуми. Сред тях са Николай Кисьов, гл.ас. Ангел Ангелов, Ставри Карамфилов и др.

Хиляди са представленията на УСЕТ в почти всички по-големи селища на Югозападна България, в страната и Европа / Естония, Чешката република, Гърция, Словакия, Германия, Р. Македония, Беларус, Украйна, Литва, Русия, Кралство Белгия /.

В репертоара на театъра са сключвани и включени днес заглавия от световната и българската драматургия - Аристофан, Шекспир, Молиер,  А. Островски, А.П. Чехов, Мопасан,, П.Р. Славейков, Ив. Вазов, Л. Каравелов, Й. Радичков, Ив. Радоев, Ст. Цанев, Ст. Кинг, Б. Сръблянович, Е. Олби, Т. Уилямс, К. Косцер, Ф.-Г. Лорка, Х. Пинтър и др.

Афиша на театъра се е оформял с режисьорските почерци на доц. д-р Златко Павлов, проф. Енчо Халачев, проф. Надежда Сейкова, проф. Таисия Янбастиева, и през последните години от проф. Чавдар Кръстев, проф. Венцеслав Кисьов, проф. Димитрина Гюрова, доц. Огнян Спиров...

Учебният студентски експериментален театър УСЕТ се формира и съгражда като неделима част от духовната среда на Благоевград, представя университетския ни град като специфичен театрален център.

Учебен театър "УСЕТ" си запазва правото за промени в програмата.

За контакти:
Учебен театър "УСЕТ"
Благоевград, ул. "Крали Марко",  № 2, Учебен корпус - 3, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Последна промяна: 2013-09-11