Заместник-декан

Научно-изследователска дейност

Проф. д.н.к. Васил Марков

Кабинет № 1576
Приемно време:
Сряда: 12.30 - 13.30; 15.30 - 16.30
e-mail: markov@swu.bg

Последна промяна: 2016-01-26