Председател на факултетска комисия по качество

доц. д-р Мария Станкова

кабинет: 306, Учебен корпус 3
Приемно време: петък 10:30 - 12:30
тел: +359 73 88 53 85
e-mail: mstankova@swu.bg

Последна промяна: 2017-03-17