Научен секретар

гл. ас. д-р Петър Първанов

кабинет: 310, Учебен корпус 3
Приемно време: петък 1100 - 1300 ч.
тел: +359 73 88 53 85
e-mail: petarparvanov@swu.bg

 

Последна промяна: 2017-03-17