Заместник-декан

Учебната дейност

доц. д-р Вяра Кюрова

кабинет: 212, Учебен корпус 3
приемно време: сряда 0930 - 1130 ч.
тел. +359 73 88 53 85
e-mail: vvasileva@swu.bg

Последна промяна: 2017-03-17