Заместник-декан

Научната дейност

доц. д-р Десислава Стоилова

кабинет: 107, Учебен кодпус 3
приемно време: Петък 15.00 - 17.00 часа
тел. +359 73 88 53 85

e-mail: dstoilova@swu.bg

Последна промяна: 2017-03-17