Заместник-декан

доц. д-р Димитрина Керина

e-mail: d_kerina@swu.bg
Телефон: +359-73-88 51 62

Последна промяна: 2016-01-26