Приемно време и електронни адреси на преподавателите от Техническия факултет през летен семестър на учебната 2016-17 година

Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
Проф. дмн Олег Мушкаров Понеделник 10.30-13.15 ч. 1455 muskarov@math.bas.bg
Доц. д-р Иванка Георгиева Вторник 12.30-14.15 ч. 1605 vanyakg@swu.bg


Сряда 11.30-13.15 ч. 1605
Доц. д-р Иван Тренчев Петък 7.30-9.15 ч. 1519 trenchev@swu.bg
Доц. д-р Валери Въчков Понеделник 13.30-15.15 ч. 4701 v.vatchkov@swu.bg


Четвъртък 8.30-10.15 ч. 4701
Доц. д-р Владимир Гебов Понеделник 11.30-12.15 ч. 7403 askon@swu.bg


Вторник 10.30-12.15 ч. 7403
Доц. д-р Людмила Танева Сряда 10.30-13.15 ч. 1550


Четвъртък 10.30-12.15 ч. 1550
Доц. д-р Станко Щраков Вторник 15.30-17.15 ч. 1549 sshtrakov@swu.bg


Сряда 9.30-11.15 ч. 1549
Доц. д-р Уляна Паскалева Вторник 12.30-14.15 ч. 7205 paskaleva_6@swu.bg


Сряда 12.30-14.15 ч. 7205
Гл. ас. д-р Антон Стоилов Понеделник 11.30-12.15 ч. 1550 antonstoilov@swu.bg


Сряда 15.30-17.15 ч. 1550
Гл. ас. д-р Анка Марковска Вторник 16.30-18.15 ч. 8208 a_markovska@swu.bg


Четвъртък 16.30-18.15 ч. 8208
Гл. ас. д-р Биляна Георгиева Понеделник 14.30-15.15 ч. 1549 bilianag@swu.bg


Вторник 11.30-14.15 ч. 1549
Ас. д-р Радослав Мавревски Понеделник 10.30-12.15 ч. 1522 mavrevski@swu.bg


Вторник 10.30-12.15 ч. 1522
Ас. д-р Филип Баталов Сряда 11.30-13.15 ч. Спортен комплекс batalov@swu.bg


Четвъртък 12.30-14.15 ч. ЦФИСК
Ас. Методи Трайков Вторник 13.30-14.30 ч. 1332 mtraykov@swu.bg


Петък 8.30-11.15 ч. 1332
Х.ас. Владимир Въков Вторник 11.30-13.15 ч. 7203
Х.ас. Данаил Сиджимков Сряда 9.30-11.15 ч. 8207 sidjimkov_d@swu.bg
Проф. д.н. Петър Бойваленков Вторник 8.30-9.15 ч. 1460 pgb@swu.bg12.30-14.15 ч. 1460
Доц. д-р Снежина Андонова Понеделник 11.30-13.15 ч. 1612 andonova_sn@swu.bg


Вторник 13.30-15.15 ч. 1612
Доц. д-р Румен Русев Понеделник 8.30-9.15 ч. 7302


Сряда 10.30-13.15 ч. 8301
Доц. д-р Райка Чингова Вторник 12.30-14.15 ч. 1521 rajkach@swu.bg


Сряда 8.30-10.15 ч. 1521
Ас. д-р Благойка Пълева - Кадийска Понеделник 13.30-15.15 ч. 8302 bip_k@swu.bg


Вторник 13.30-15.15 ч. 8302
Ас. Огнян Георгиев Понеделник 12.30-13.15 ч. 8201


Четвъртък 12.30-15.15 ч. 8201
Преп. Елена Благова Понеделник 12.30-13.15 ч. 8301 elenablagova@swu.bg


Сряда 11.30-14.15 ч. 8301
Преп. Тодорка Фичева Понеделник 16.30-18.15 ч. 8304 dora_ficheva@swu.bg


Сряда 11.30-13.15 ч. 8304
Проф. дтн Светла Радева Сряда 13.30 - 16.15 1549 svetla_radeva@swu.bg


Четвъртък 8.30 - 9.15 1549
Доц. д-р Димитрина Керина Вторник 11.30 - 13.15 1524А d_kerina@swu.bg


Сряда 10.30 - 12.15 1524А
Доц. д-р Алексей Стефанов Сряда 10.30 - 13.15 8210


Четвъртък 12.30 - 13.15

Доц. д-р Габриела Атанасова Сряда 13.30 - 16.15 7406 gatanasova@swu.bg


Четвъртък 8.30 - 9.15 7406
Доц. д-р Николай Атанасов Сряда 13.30 - 16.15 7404 natanasov@swu.bg


Четвъртък 8.30 - 9.15 7404
Доц. дтн Петър Апостолов Сряда 11.30 - 13.15 1602 p_apostolov@swu.bg


Четвъртък 13.30 - 15.15 1602
Гл. ас. д-р Иво Ангелов Четвъртък 15.30 - 17.15 4702 ivo.angelov@swu.bg


Петък 15.30 - 17.15 4702
Гл. ас. д-р Филип Цветанов Понеделник 08.30 - 9.15 7202 ftsvetanov@swu.bg


Сряда 08.30 - 11.15 7202
Ас. д-р Фатима Сапунджи Вторник 8.30 - 11.15 1522/1519 sapundzhi@swu.bg


Сряда 17.30 - 18.15 1522/1519
Ас. Павел Джунев Вторник 9.30 - 11.15 1332


Четвъртък 9.30 - 11.15

Ас. Иван Тодорин Сряда 14.30 - 16.15 1522 ivan_todorin@swu.bg


Четвъртък 14.30 - 16.15 1522
Препод. Емил Френски Сряда 16.30 - 18.15 4601 emil_f@swu.bg


Четвъртък 12.30 - 14.15 4601
Проф. д-р Сашко Плачков Понеделник 13.00-15.00 4301 pla4kov@swu.bg


Вторник 13.00-14.30 4301
Доц. д-р Димитър Искрев Сряда 12.30 - 14.00 4303 iskrev@swu.bg


Четвъртък 13.30 - 15.00 4303
Доц. д-р Диана Митова Понеделник 11.30-13.15 4305 didimitova2006@swu.bg


Четвъртък 13.30-15.15 4305
Гл. ас. д-р Евдокия Петкова Понеделник 14.30-15.15 4801 e.p.petkova@swu.bg14.30-18.15

Гл. ас. д-р Любима Зонева Вторник 11.30-13.30 4305 zoneva@swu.bg


Четвъртък 11.30-13.30

Ас. Мая Стоева Понеделник 13.30-14.30 7204


Вторник 15.30-16.15 7204


Сряда 13.30-14.15 7204


Четвъртък 13.30-14.15 7204
Ас. д-р Емилия Тошева Сряда 8.30-10.15 4402


Четвъртък 10.30-12.00 4402
Ас. Василиса Павлова Валеова-Ангелова Вторник 17.30-19.00 4303
Последна промяна: 2017-01-31