Заместник-декан
доц. д-р Николай Марин

Телефон:  +359 73 88 58 68
e-mail: marin@law.swu.bg

Приемно време:

  • четвъртък от 10:00 до 12:00 часа
Последна промяна: 2016-01-26