Декан

доц. д-р Стефан Стефанов
УК 1, кабинет 464
приемно време: четвъртък 13.30-15.30
тел.: +359-73-588 531
e-mail: stefm@swu.bg

Последна промяна: 2012-11-28