Заместник-декан

Образователни дейности, ECTS и акредитация
доц. д-р Елена Каращранова
УК 1, кабинет 462
приемно време: вторник 14.30-15.30
e-mail: helen@swu.bg

Последна промяна: 2016-01-26