Заместник-декан

Научно-изследователска дейност, международно сътрудничество и развитие на академичния състав
проф. д-р Марио Митов
УК 2, кабинет 308
приемно време: понеделник 10.30-12.30
e-mail: mitovmario@swu.bg

Последна промяна: 2016-01-07