Секретариат

Зорка Шатева
Секретар на факултета

Учебен Корпус 1, кабинет № 415

Работно време: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Телефон: +359-73-588 524
e-mail:  fped@swu.bg

Евгения Граматикова
Технически секретар катедри "Педагогика" и "Теория и методика на физическото възпитание"

Учебен Корпус 1, кабинет № 418

Работно време: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
моб. телефон: +359-882-818 525
e-mail kat_pedagogika@swu.bg

Славка Къркова
Технически секретар катедри "Предучилищна и начална училищна педагогика"

Учебен Корпус 1, кабинет № 307

Работно време: понеделник, сряда, петък - 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Телефон: +359-73-588 535
e-mail: pp-ka@swu.bg

Инспектори "Учебен отдел"

Розалина Янинска
ОКС "Бакалавър" - "Предучилищна педагогика и чужд език", "Начална училищна педагогика и чужд език", "Предучилищна и начална училищна педагогика" (редовно и задочно), "Социална педагогика", "Специална педагогика", "Педагогика и образователен мениджмънт", "Техника, технологии и предприемачество",

Учебен Корпус 1, кабинет № 424
Приемно време: 10:00 - 12:00; 13:00 - 14:00
Телефон: +359-885-823 223
е-mail: rosalina@swu.bg

Михаела Войнова
ОКС "Магистър" (всички специалности), специалност "Физическо възпитание и спорт" (ОКС Бакалавър! следдипломна квалификация "учител")

Учебен Корпус 1, кабинет № 513
Приемно време: 10.00 - 12.00; 13.00 -14.00
Телефон: +359-73-582 004, +359-885-113 446
е-mail: mihaelavoynova@swu.bg

 

 

 

 

 

 

 


Последна промяна: 2017-03-07