Заместник-декан

Образователни дейности /бакалавърски и магистърски програми/, практическо обучение и работа с потребителите.

доц. д-р Красимира Марулевска

кабинет № 416, Учебен корпус 1

Телефон: +359-73-588 524 - секретар на факултета

Приемно време:

  • понеделник: 8.30 - 10.30 ч. - кабинет 416 Учебен корпус 1
  • петък: 10.00 - 12.00 ч. - кабинет 416 Учебен корпус 1

e-mail: krasimira_marulevska@swu.bg

Последна промяна: 2016-01-26