Заместник-декан

Докторантско обучение, научно-изследователска дейност, проектна дейност, качество и акредитация.

доц. д-р Валери Цветков

УК 1, кабинет № 416

Телефон: +359-73-588 524 - секретар на факултета

Приемно време:  понеделник:

  • 08.30 - 10.30 ч. - кабинет 1416
  • 10.30 - 12.30 ч. - кабинет 1511

сряда:

  • 08.30 - 10.30 ч. - кабинет 1416
  • 10.30 - 12.30 ч. - кабинет 1511

е-mail: valeric@swu.bg

Последна промяна: 2016-01-26