Катедра "Философия"
Ръководител: доц. д-р Георги Донев
кабинет 493, Учебен корпус 1
e-mail: donev@swu.bg
Приемно време: понеделник 13.30 - 15.15; вторник 10.30 -  12.15

Катедра "Философски и политически науки"
Ръководител: проф. д-р Борис Манов
кабинет 495, Учебен корпус 1
e-mail: bmanov@swu.bg
Приемно време: понеделник 13:30 - 15:30, сряда 15:30 - 17:30

Катедра "Социология"
Ръководител: проф. д.н. Валентина Миленкова
Кабинет 351, Учебен корпус 1
e-mail:
vmilenkova@swu.bg
Приемно време: понеделник: 08.30 -  09.15; 12.30 - 13.15; четвъртък: 11.30 -  13.15

Катедра "Психология"
Ръководител: проф. дпсн Людмил Кръстев
Кабинет 306, Учебен корпус 1
e-mail: iris@swu.bg
Приемно време: сряда 12:30 - 14:15; Четвъртък 12:30 - 14:15

 

Последна промяна: 2017-10-03