Академична информационна система

Щатни преподаватели

Проф. д-р Борис Манов

История на политическите идеи, Теория на политиката, Философия и религия, Организационно поведение, Методология на научното познание.

1495

Проф. дн Лазар Копринаров

Социална философия, Естетика, Философия на политиката, Сравнителна политология. Интеграция и институции на ЕС.

1497

Доц. д-р Петя Пачкова

Политическа социология, Политическо поведение,  Социална политика, Предизборна кампания,Гражданско общество.

1495

Доц. д-р Антоанета Николова

Източна философия, Философия на Религията, Религия и култура на Изтока, Философски аспекти на гадателните практики, Мит и символ, Сравнително религиознание.

1494

Доц. д-р Камен Лозев

Съвременна философия, Философия на науката, Теория и история на международните отношения, Политика и сигурност.

1497

Гл. ас. д-р Нина Мирева

Естетика, Методика на обучението по философия, Методика на обучението по религия, Хоспетиране, Философия на религията, Политическа култура, Политическо поведение, ТУП, Преддипломна педагогическа практика.

1494

ас. д-р Татяна Петкова

Теория на преговорите, Конфликтология, Икономическо и политическо развитие на Русия, Международни организации

1494

Последна промяна: 2017-09-11