Подробна информация за проекти, конференции и мероприятия, организирани от Катедра "Философия" и Център за немски идеализъм към Философски факултет може да намерите на следните страници:

Конференции, семинари и кръгли маси, организирани от Катедра "Философия":

Име на конференцията: Назад към метафизиката

Дата: 12-13. V.2016

Име на конференцията: Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано

Дата: 21-22. IV.2016

Име на семинар: Нови пътища в съвременната метафизика - Юбилеен семинар в чест на проф. дфн Валентин Канавров

Дата: 30.XI.2015

Име на конференцията: Кино & Философия

Дата: 05-06. XI.2015

Име на конференцията: Феноменологичното мислене

Дата: 04-05. V. 2015

Име на конференцията: Изборът - философски и психоаналитични проблеми

Дата: 29-30. IV. 2015

Име на конференцията: Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал

Дата: 28. IV. 2014

Име на конференцията: Фантастични визуализации в изкуството

Дата: 18-19. X. 2013

Име а конференцията: Метафизическо и постметафизическо мислене

Дата: 15-16. V. 2013 г.

Име а конференцията: Философският глобализъм на Хегел

Дата: 16-17. V. 2012 г.

Име а конференцията: Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции

Дата: 01-02. VI. 2011 г.

Име а конференцията: Измерения на фантастичното в съвременността

Дата: 14-15. V. 2011 г.

Име а конференцията: Модели на философско мислене

Дата: 20. V. 2009 г.

Име на конференцията: Слово и свят в творчеството на Дж.Р.Р.Толкин

Дата: 16.V.2009 г.

Име на конференцията: Трансцендентални езици на метафизиката

Дата: май 2009

Име на конференцията: Философия и езотерика

Дата: 15-16.V. 2008 г.

 

Последна промяна: 2016-04-05