Академична информационна система

.

Преподавани учебни дисциплини

Кабинет

Щатни преподаватели

Доц. д-р Георги Донев

Идеята за битието, Битието като метафизично мислене, Логика, Онтология, Философска логика, Философия на научната рационалност, Философски дискурс,

1493

Проф. д-р Георги Апостолов

Антична философия, Образование, наука технологии, Философия

1486

Проф. дфн Валентин Канавров

Виртуалистки трансцендентализъм, Херменевтика, Гносеология, Философия на Новото време 19 век, Немска класическа философия, Феноменология

1496

Доц. д-р Майя Георгиева

Философска антропология, Феноменология, Постмодерна философия, Философия на изкуството

1496

Доц. дн Вяра Николова

Философски модели на цивилизацията, Философия на посткултурите, Съвременни идеи в психоанализата, Психоанализа, Философия на историята, Философска антропология

1493

Гл. ас. д-р Георги Величков

Философия на Средновековието и Ренесанса, Патристика, Библеистика

1493

Гл. ас. д-р Силвия Кръстева

Логика, Немска класическа философия, Философска антропология, Философия на Новото време - 19 в.

1496

Ас. д-р Атанаска Чолакова

Философия на Новото време - 19 в., Немска класическа философия, Философският волунтаризъм, Волунтаризмът през XIX век

1496

Гл. ас. д-р Гергана Попова

Съвременна философия, Социална философия, Философия на тялото

1494

Последна промяна: 2017-01-13