Академична информационна система

Щатни преподаватели

Преподавани учебни дисциплини:

Кабинет

Проф. д.с.н. Валентина Миленкова

Социология на образованието; Социология на стратификацията и неравенствата; Маркетинг и реклама; Социология на традиционните и модерните общества

1351

Доц. д-р Мария Серафимова

История на социологията; Социология на религията; Утопия, социология, екология; Религия и политика; Антропология на религиите; Обща социология

1352

Доц. д.н. Добринка Пейчева

Обществено мнение и медии; Социология на комуникациите; Обществено мнение и политическа комуникация

1351

Доц. д-р Жеко Кьосев

Социология на политиката; Социология на социалните регулатори; Европейски политики - основни характеристики; Българската политическа система

1352

Гл. ас. д-р Марио Маринов

Социология на религията; Качествени методи; Количествени методи; Нови религиозни движения; Нетрадиционни религиозни общности; Практикум:Подготовка на изследователски проект;Политически маркетинг

1350

Гл. ас. д-р Вера Велева

Социална статистика; Статистически методи в социологията; Информатика; Проектиране на ЕСИ

1350

Гл. ас. д-р Ангел Цветков

История на социологията; Обществено мнение и медии;Епистемологически проблеми в социологията; Социология на съвременната музика

1350

Гл. ас. д-рИвета Якова

Въведение в социологията; Социология на пола;Социология на социалните регулатори

1352

Гл. ас. д-р Петрана Стойкова

SPSS; Социология на политиката

1350

 

Ас. Диляна Керанова

 

Въведение в социологията; Качествени методи;Социология на пола; Социология на стратификацията инеравенствата

1350

Последна промяна: 2016-09-27