Приемно време на преподавателите от катедра "Социология", за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Понеделник

Понеделник

Четвъртък

08.30 - 09,15

12.30 - 13.15

11.30 - 13.15

351

vmilenkova@swu.bg

2.

Доц. д.н. Добринка

Пейчева

Понеделник

Вторник

09.30 - 11.15

12.30 - 14.15

351

peichevad@swu.bg

3.

Доц. д-р Жеко Кьосев

 

Понеделник

Четвъртък

09.30 - 11.15

15.30 - 17.15

352

jekok@swu.bg

4.

Гл. ас. д-р Ивета Якова

Понеделник

Сряда

14.30 - 16.15

09.30 - 11.15

352

yakova@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Петрана

Стойкова

Вторник

Сряда

09.30 - 10.15

09.30 -  12.15

350

petrana_stoikova@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Ангел Цветков

Понеделник

Вторник

08.30 - 10.15

13.30 - 15.15

350

angeltsvetkov@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Марио Маринов

Вторник

Сряда

12.30 - 15.15

12.30 - 13.15

350

mario_marinov@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Вера Велева

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

08.30 - 10.15

350

veleva_v@swu.bg

9.

Ас. Диляна Керанова

Вторник

Петък

09.30 - 11.15

10.30 - 12.15

350

dkeranova@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Психология", за зимен семестър на учебната 2017/2018

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д. пс. н. Людмил Кръстев

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

 

iris@swu.bg

2.

Проф. д-р Станислава Стоянова

Вторник

Вторник

Сряда

Сряда

09.30 - 10.15

15.30 - 16.15

09.30 - 10.15

15.30 - 16.15

 

avka@swu.bg

3.

Доц. д-р Стоил Мавродиев

Понеделник

Понеделник

Вторник

09.30 - 10.15

12.30 - 13.15

13.30 - 15.15

 

stoil_m@swu.bg

4.

Доц. д-р Иванка Асенова

Понеделник

Сряда

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

 

asenova_iva@swu.bg

5.

Доц. д-р Мария Мутафова

Понеделник

Петък

13.30 - 15.15

15.30 - 17.15

 

mariamutafova@swu.bg

6.

Доц. д-р Русанка Манчева

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

12.30 - 14.15

 

r.p.mancheva@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Иван Кръстев

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

 

iv.krestev@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Наташа Ангелова

Понеделник

Сряда

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15


natasha_v@swu.bg

9.

Гл. ас. д-р Биляна Йорданова

Понеделник

Четвъртък

13.30 - 15.15

11.30 - 13.15

 

b_jordanova@swu.bg

10.

Ас. д-р Йовка Ванчева

Вторник

Сряда

12.30 - 14.15

11.30 - 13.15

 

vancheva@swu.bg

11.

Ас. д-р Десислава Иванова

 

Понеделник

Сряда

14.30 - 16.15

13.30 - 15.15

 

desi_hvr@swu.bg

12.

Ас. д-рТеодор Гергов

Четвъртък

Петък

10.30 - 12.15

15.30 - 17.15

 

teodor.swu.bg

13.

Ас. д-р Николай Иванчев

Понеделник

Вторник

14.30 - 16.15

08.30 - 10.15

 

nikyart.swu.bg

14.

Ас. д-р Ирина Топузова

Понеделник

Сряда

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

 

irina_t@swu.bg

15.

Ас. д-р Гергана Станоева

Сряда

Четвъртък

17.30 - 19.15

09.30 - 11.15

 

gerystanoeva@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Философия", за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Доц. д-р Георги Донев

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

10.30 - 12.15

493

donev@swu.bg

2.

Проф. д-р Георги Апостолов

Понеделник

Сряда

15.30 - 17.30

10.00 - 12.00

Ректорат

apstlv@swu.bg

3.

Проф. дфн Валентин Канавров

Понеделник

Вторник

16.30 - 18.15

16.30 - 18.15

496

valentin_kanawrow@swu.bg

4.

Доц. д-р Майя Георгиева

Понеделник

Четвъртък

Четвъртък

13.30 - 15.15

09.30 - 10.15

14.30 - 15.15

496

maia@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Георги Величков

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.15

13.30 - 15.15

493

velichkov_georgi@swu.bg

6.

Гл. ас. д-р Силвия Кръстева

Вторник

Сряда

16.30 - 18.15

12.30 - 14.15

496

Silvia_kristeva@swu.bg

7.

Гл. ас. д-р Атанаска Чолакова

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.15

13.30 - 15.15

496

a_cholakova@swu.bg

8.

Гл. ас. д-р Гергана Попова

Вторник

Вторник

Петък

08.30 - 09.15

13.30 - 14.15

09.30 - 11.15

494

gerp@swu.bg

9.

Доц. д.н. Вяра Николова

Сряда

14.30 - 15.15

493

vnik@swu.bg

Приемно време на преподавателите от катедра "Философски и политически науки", за зимен семестър на учебната 2017/2018

Преподавател

Ден

Час

Кабинет

Mail

1.

Проф. д-р Борис Манов

Понеделник

Сряда

13.30-15.30

13.30-15.30

495

bmanov@swu.bg

2.

Проф. д.н. Лазар Копринаров

Понеделник

Четвъртък

13.00-15.00

8.30 - 9.30
12.30-13.30

497

koprinarov@swu.bg

3.

Доц. д-р Петя Пачкова

Вторник

Сряда

13.30-15.30

15.30-17.30

495

pachkova@swu.bg

4.

Доц. д-р Камен Лозев

Сряда

Четвъртък

08.30-09.30
16.30-17.30

15.30-17.30

497

kamenlozev@swu.bg

5.

Гл. ас. д-р Нина Мирева - Илиева

Вторник
Сряда

12.30-14.30
16.15-18.15

494

ninail@swu.bg

6.

Ас. д-р Татяна Петкова

Сряда

Петък

13:30-14:15
16:30-17:15

15:30-17:15

494

tpetkova@swu.bg

Последна промяна: 2017-10-13