Деканат

ДЕКАН, по смисъла на чл.32, ал.1, т.9 от ЗВО

Доц. д-р Стоян Везенков

Е-mail: vezenkov.stoyan@swu.bg

Кабинет: 1410, Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 530

Приемно време:

  • Вторник - 10.00 -12.00 ч.
  • Сряда - 14.00-16.00 ч.
 

Заместник-декан

проф. д-р Невена Пенчева

Научно-изследователска дейност, разработване и управление на проекти и международна дейност
E-mail: npencheva@swu.bg

тел: +359-73-588 530

Приемно време

  • Вторник - 11.30 - 13.30 ч. ЦФИСКТ, ІІ етаж
  • Сряда   -  9.30 - 10.30 ч. ЦФИСКТ, ІІ етаж