Заместник-декан

проф. д-р Невена Пенчева

Научно-изследователска дейност, разработване и управление на проекти и международна дейност
E-mail: npencheva@swu.bg

тел: +359-73-588 530

Приемно време

  • Вторник - 11.30 - 13.30 ч. ЦФИСКТ, ІІ етаж
  • Сряда   -  9.30 - 10.30 ч. ЦФИСКТ, ІІ етаж
Последна промяна: 2017-02-17