Катедра Кинезитерапия

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРИЕМЕН ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

доц. д-р Даниела Попова- ръководител катедра

dani.popova@swu.bg

понеделник

10:30-12:30

8 114 Б


четвъртък

12:00-14:00

8 114 Б

гл.ас. д-р Жанна Готова

четвъртък

10:30-12:30

8 114 Б

ас. д-р Бойко Петров

сряда

09:30-11:30

12:15-14:15

8 112

ас. д-р Мариела Филипова

понеделник

13:00-15:00

8 114 А


вторник

13:00-15:00

8 114 А

ас. д-р Мария Граматикова

понеделник

12:30-14:30

8 112


вторник

10:30-12:30

8 112

ас. д-р Стаменка Митова

понеделник

08:30-10:30

8 112


сряда

12:15-13:15

15:15-16:15

8 112

ст. пр. д-р Евелина Николова, дм

вторник

16:00-18:00

8 114 В


четвъртък

16:00-18:00

8 114 В

ас. Юлиян Златков

вторник

10:30-12:30

8 114 А


сряда

08:30-10:30

8 114 А

ас. Красимира Златкова

четвъртък

13:15-15:15

8 114 А


вторник

13:15-15:15

8 114 А

ас. Наско Николаев

вторник

15:30-17:30

8 112


четвъртък

15:30-17:30

8 112

Катедра "Спорт"

Приемно време на преподавателите от катедра "Спорт" за зимния семестър

на  уч. 2016/2017 година

Преподавател

Приемно време/  консултации

Проф. д-р Стоян Иванов

Вторник - 11.30-12.15 ч.;

Четвъртък - 9.00 - 10.15 ч.

Кабинет 1410, УК № 1

dekan.st.ivanov@swu.bg

Проф. д-р Васил Жечев

Понеделник - 9.30 - 11.15 ч.

Сряда - 10.30 - 12.15 ч.

Кабинет 1511 , УК № 1

jechev@swu.bg

Доц. д-р Кремка Петрова

Сряда  -  15.30 - 17.15 ч.

Четвъртък   -    11.30 - 12.15 ч.

-          15.30 - 16.15 ч.

Кабинет 1510 , УК № 1

kremka_stankova@swu.bg

Доц. д-р Иван Глушков

Понеделник - 8.30-10.15 ч.

Вторник - 10.30-12.15 ч.

Кабинет 1510 , УК № 1

ivanglushkov@swu.bg

Доц. д-р Чавдар  Коцев

Понеделник - 15.30 - 17.15 ч.

Вторник - 10.30 - 12.15 ч.

Кабинет 3, Спортен комплекс

kotsevsport@swu.bg

Гл. ас. д-р Даниела Лекина

Сряда - 14.30 - 16.15 ч.

Четвъртък - 11.30 - 13.15 ч.

Кабинет 3, Спортен комплекс

danilekina@swu.bg

Гл. ас. д-р Сергей Радоев

Сряда - 12.30 - 14.15 ч.

Четвъртък - 12.30 - 14.15 ч.

Кабинет 6, Спортен комплекс

s_radoev@swu.bg

Ас.  д-р Антон Манчев

Понеделник  - 12.30 - 13.15 ч.

Вторник - 12.30 - 13.15 ч.

Сряда - 12.30 - 13.15 ч.

Петък  - 12.30 - 13.15 ч.

Кабинет 6, Спортен комплекс

manchev@swu.bg

Ас. д-р Екатерина Деливерска

Понеделник - 11.30 -12.15 ч.

Вторник   - 11.30 - 13.15

Сряда  - 12.30 - 13.15 ч.

Кабинет 3, Спортен комплекс

deliverska_fozs@swu.bg

Ст. преп. д-р Димитър Томов

Сряда - 11.30 - 13.15 ч.

Четвъртък - 11.30 - 13.15 ч.

Кабинет 6, Спортен комплекс

dimitar.tomov@swu.bg

Ст. преп. Виктор Христов

Вторник - 13.30 - 15.15 ч.

Четвъртък - 13.30 - 15.15 ч.

Кабинет 7 , Спортен комплекс

vhristov@swu.bg

Ст. преп. Васил Бучински

Вторник - 10.30 - 11.15 ч.

Четвъртък - 12.30 - 13.15 ч.

Кабинет 6, Спортен комплекс

vasil.55@swu.bg

Ст.преп. Николай Хаджиев

Понеделник  - 12.30 - 13.15 ч.

Вторник - 12.30 - 13.15 ч.

Сряда - 12.30 - 13.15 ч.

Четвъртък - 12.30 - 13.15 ч.

Кабинет 5, Спортен комплекс

nimago@swu.bg

Ст. преп. Станислав Атанасов

Понеделник  - 12.30 - 13.15 ч.

Вторник - 12.30 - 13.15 ч.

Сряда - 12.30 - 13.15 ч.

Четвъртък - 12.30 - 13.15 ч.

Кабинет 5, Спортен комплекс

s.atanasov@swu.bg

Ст. преп. Петя Пачева

Вторник - 12.30 - 14.15 ч. - Фитнес "Дева"

Петък - 13.30 - 15.15 ч.    -    Кабинет 7, Спортен комплекс

p_pacheva@swu.bg

КАТЕДРА ЛОГОПЕДИЯ, Приемно време , зимен сeместър 2016/2017 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРИЕМЕН ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

E_MAIL

доц.д-р М. Симонска

вторник

11:30-13:30

1 483

miglena_simonska@swu.bg


сряда

08:30-10:30

8 106

 


 

 

 

 

проф. д-р Д. Георгиева

вторник

13:00 - 16:00

101 Ректорат

logodoby@swu.bg


 

 

 

 

доц. д-р К. Дионисиева

понеделник

15:30-17:30

1 492

katyadionissieva@swu.bg


вторник

13:30-15:30

1 492

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Д. Боцева

четвъртък

16:15-17:15

17:30-18:15

1 406

daniela_botseva@swu.bg


петък

12:15-13:30

13:30-14:15

8 105

 


 

 

 

 

Доц. д-р Христо Златанов

вторник

18:30- 19:30

8 106/101

 


четвъртък

18:30-19:30

8 106-101

 


 

 

 

 

ас. д-р Елка Горанова

вторник

13:30-15:30

8 105

elkalogo@swu.bg


сряда

13:30-15:30

8 105

 


 

 

 

 

ас. А. Андреева

вторник

12:15-14:15

1 483

anna_andreeva@swu.bg

клинична практика

 

сряда

16:30-18:15

8 102

 

Доц. д-р Екатерина Митова Вторник      
13:30-15:30 491 учебен корпус 1
Понеделник 17:15-19:15 108 ученен корпус 8

катедра "Здравни грижи"

Приемно време за летен сeместър на учебната 2016/2017 година

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПРИЕМЕН ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

E_MAIL

Доц. д-р Росица Дойновска - ръководител катедра

Понеделник

Вторник

10.30-12.30 ч.

9.30-11.30 ч.

205, УК 9

doynovska@swu.bg

Проф. д-р Невена Пенчева

Вторник

Сряда

11.30-13.30 ч.

8.30-10.30 ч.

ЦФИСКТ

2-ри етаж

npencheva@swu.bg

Доц. д-р Стоян Везенков

Понеделник

Сряда

10.00- 12.00 ч.

14.00-16.00 ч.

410, УК 1

vezenkov.stoyan@swu.bg

 

Доц. д-р Румяна Бяхчеванджиева

Вторник

Сряда

14.30-16.15 ч.

10.30-12.15 ч.

114, УК 8

r_bach@swu.bg

 

Доц. д-р Росен Стойчев

Петък

11.30- 13.30 ч.

201, УК 9

 

Доц. д-р Петя Андреева

Петък

16.30-18.30 ч.

201, УК 9

 

Ас. д-р Мариана Бачева

Понеделник

Вторник

13.00-14.00 ч.

16.30-17.30 ч.

12.30-14.30 ч.

104, УК 9

bachewa@swu.bg

 

Ас. Даниела Величкова-Хаджиева

Понеделник

Вторник

13.00-14.00 ч.

16.30-17.30 ч.

12.30-14.30 ч.

104, УК 9

velichkova_hadjieva@swu.bg

 

Ас. Илияна Фончева

В отпуск до края на летен семестър

 

 

iliana_kuncheva@swu.bg

Ас. Камелия Тахтаджийска

Понеделник

Вторник

13.30-15.30 ч.

13.30-15.30 ч.

 

 

Ас. Снежана Караджова

Понеделник

Вторник

13.30-15.30 ч.

13.30-15.30 ч.

СБАЛО "Св. Мина"-Благоевград

 

Ас. Михаела Борисова

Понеделник

Вторник

13.30-15.30 ч.

13.30-15.30 ч.

МБАЛ "ПУЛС" - Благоевград

 

Ас. Анка Атанасова

Понеделник

Вторник

13.30-15.30 ч.

13.30-15.30 ч.

МБАЛ - Родилно отделение

 

Ас. Венко Кацаров

Понеделник

Четвъртък

15.30-17.30 ч.

8.30-9.30 ч.

17.30-18.30 ч.

ЦФИСКТ

2-ри етаж

 

Последна промяна: 2017-03-31