Председател:

  • Доц. д-р Георги Донев

Членове:

  • Доц. д.н  Васил Марков
  • Доц. д-р Росица Дойновска
  • Емелина Заимова-Цанева
  • Доц. д-р Елена Ставрова
  • Доц. д-р Елисавета Бояджиева
  • Проф. д-р Петър Миланов
  • Доц. д-р Пелагия Терзийска
  • Доц. д-р Димитрина Стефанова
Последна промяна: 2017-07-19