Заместник-ректор по научно-изследователската дейност и докторантското обучение

проф. д-р Георги Апостолов

Кабинет: Ректорат
приемно време: сряда 10.00 - 12.00

E-mail: vr_research@swu.bg

Последна промяна: 2016-11-23