• Валери Коцовски, началник на отдел "Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране" в дирекция "Финанси" при МОН
  • Васил Христов, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка АД
  • Георги Костов, изпълнителен директор на "Булгартабак БТ" АД
  • Илия Гюдженов, проф. д-р, ЮЗУ "Неофит Рилски"
  • Кирил Кирилов, Студентски съвет, ЮЗУ "Неофит Рилски"
  • Петър Байкушев, управител на "Монолитстрой" ООД, Благоевград
  • Стефан Шарлопов, заместник-председател на УС на Съюза на българската туристическа индустрия
Последна промяна: 2018-01-30