Председател на Контролен съвет

  • Проф. д-р Невена Филипова

Заместник председател

  • Доц. д-р Верка Лазарова

Членове

  • Доц. д-р Вяра Кюрова
  • Доц. д-р Елена Каращранова
  • Василка Петлова (студент)
Последна промяна: 2018-01-30