Секретариат

Вяра Дюлгерова
Секретар на факултета
Кабинет № 1580
Приемно време:
Всеки ден от 8.00 - 12.00 ч.; 13.00 - 17.00 ч.
Тел.: +359-73-588 533
e-mail: art@swu.bg

Мариана Иванчева
Секретар катедри "Културология" и "Изобразително изкуство"
Кабинет № 1570
Приемно време:
Всеки ден от 8.00 - 12.00 ч.; 13.00 - 17.00 ч.
Тел.: +359-73-588 501
e-mail: ivancheva@swu.bg

Зорка Шатева
Секретар катедри "Музика" и "Хореография"
Кабинет № 1570
Приемно време:
Всеки ден от 8.00 - 12.00 ч.; 13.00 - 17.00 ч.
Тел.: +359-73-588 501
e-mail: art@swu.bg

Елена Георгиева
Секретар катедрa "Телевизионно, театрално и киноизкуство"
Кабинет № 4503
Приемно време:
Всеки ден от 8.00 - 12.00 ч.; 13.00 - 17.00 ч.
Tel: +359-73-88 78 44
e-mail: cinema_tv@swu.bg

Инспектори "Учебен отдел"

Лили Оркова
Инспектор "Учебен отдел"
К-т № 1569
Приемно време:
10:00 ч. до 12:00 ч.
13:00 ч. до 14:00 ч.
тел.: +359-73-588 553
e-mail: liliorkova@swu.bg

Марияна Стаменова
Инспектор "Учебен отдел"
К-т № 1569
Приемно време:
10:00 ч. до 12:00 ч.
13:00 ч. до 14:00 ч.
тел.: +359-73-588 553
e-mail: mariqnastamenova@swu.bg

Последна промяна: 2019-01-24