Катедра "Музика"
Ръководител: проф. Йордан Гошев
Кабинет № 1579
Приемно време: Вторник 10.00 - 12.00
e-mail: goshev@swu.bg

Катедра "Изобразително изкуство"
Ръководител: проф. д-р Емил Куков
Кабинет № 1538
Приемно време: понеделник 12.00 - 14.00
e-mail: emil_kukov@swu.bg

Катедра "Хореография"
Ръководител: доц. Георги Гаров
Кабинет № 1574
Приемно време: вторник 14.15 - 15.15 ч
e-mail: ggarov@swu.bg

Катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство"
Ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова
Кабинет: УК 4, 503
Приемно време:
Сряда: 13.00 ч. - 15.00 ч.
Четвъртък: 13.00 ч. - 15.00 ч.
e-mail: kamburova@swu.bg; cinema_tv@swu.bg

Катедра "Културология"
Ръководител: доц. д-р Татяна Шопова
Кабинет № 1572
Приемно време: понеделник 13.00 - 13.30
e-mail: tansha@swu.bg

Катедра"Музика"
Ръководител: проф. д.н. Йордан Гошев
Кабинет № 1579
Приемно време: Вторник 10.00 - 12.00
e-mail:
goshev@swu.bg

Катедра "Изобразително изкуство"
Ръководител: проф. д-р Емил Куков
Кабинет № 1538
Приемно време: понеделник 12.00 - 14.00
e-mail:
emil_kukov@swu.bg

Катедра "Хореография"
Ръководител: доц. Георги Гаров
Кабинет № 1574
Приемно време: вторник 14.15 - 15.15 ч
e-mail:
ggarov@swu.bg

Катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство"
Ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова
Кабинет: УК 4, 503
Приемно време:
Сряда: 13.00 ч. - 15.00 ч.
Четвъртък: 13.00 ч. - 15.00 ч.
e-mail:
kamburova@swu.bg ; cinema_tv@swu.bg

Катедра "Културология"
Ръководител: доц. д-р Татяна Шопова
Кабинет № 1572
Приемно време: понеделник 13.00 - 13.30
e-mail:
tansha@swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30