През 2017 г. се навършиха 40 години от създаването на катедра "Изобразително изкуство" към Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Катедрата функционира от 1978 година и се развива съобразно съвременните тенденции в обучението по изобразително изкуство. От 1992 година е открита специалността "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" а през 1997 г. специалността "Промишлени изкуства - мода", която през 2015 г. е преименувана в специалност "Мода". През тези години, студентите приети да се обучават за учители по изобразително изкуство, а редом с тях и бъдещите дизайнери на облекло, се ползват от добрите условия и установени традиции на преподаването. Удобни ателиета и учебни помещения предлагат на всеки един студент да рисува, да скулптира или да изпълнява в графичен материал своите учебно-творчески задачи. Модните дизайнери проектират и реализират своите скици в красиви облекла и костюми, в добре оборудвани шивашки ателиета. Специализирана читалня в просторната библиотека към Университета предоставя албуми за художници, теоретико-исторически съчинения за изобразителните изкуства, както и пособия, свързани с облеклото, модата и съвременните процеси на създаване в тази област  (моден дизайн). Свободното ползване на модерни технологии и компютърно изпълнение на задачите, или запознаване с изображения и текстове - чрез интернет достъп също улесняват ранната ориентация на бъдещите специалисти, към настоящата действителност в България и в чужбина. Зрително, живо докосване до исторически шедьоври и текущи авангардни прояви се осъществява чрез разнообразно показване на художествени творби с видеофилми и мултимедийни технологии - в теоретичните часове по история и теория на изобразителните изкуства.

Привлекателен, съвременен, обичан от студенти и преподаватели е учреденият педагогичен похват-традиция, кратко назован Лятна академия "Ковачевица". Вече 20 години всички студенти, обучавани в двете специалности на катедра "Изобразително изкуство" рисуват на открито: работят в прелестните планински места на старинното селище Ковачевица. Ежегодните изложби, след тези свободни изяви естествено приближаващи обучавани и преподаващи, донасят радостта от досега с природата, с живата още традиция и старина в това селище.

Към двете специалности в катедрата е сформиран екип от преподаватели с доказани качества в преподавателската и художествено-творческа дейност. Студентите - бъдещи педагози и модни дизайнери се обучават от проф. д-р Емил Куков, проф. Георги Драчев, проф. Евгени Кузманов, проф. д-р Ралица Игнатова, доц. д-р Мария Блажева, доц. д-р Диана Захариева, доц. д-р Анна Покровнишка, доц. д-р Здравка Лисийска, доц. Христо Шапкаров, доц. Ивайло Попов, които продължават традицийте и развиват постиженията създадени в предишните десетилетия от проф. д-р Нина Христова, проф. Игнат Игнатов, проф. Борислав Стоев, проф. Димитър Сотиров, проф. Димитър Бойков, проф. Пламен Вълчев, проф. Румен Райчев, проф. Красимир Джидров, проф. Еленко Томов, доц. д-р Тодорка Каменова, доц. Стефан Стоянов, доц. Атанас Дафинов, доц. Димитър Костадинов, доц. Никола Буков, доц. Христо Добаров и др.

Всички тези достойни преподаватели направиха специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода" желани и престижни в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Последна промяна: 2020-02-21