През 2008 г. се навършиха 30 години от създаването на катедра "Изобразително изкуство" към ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Катедрата функционира от 1978 година и се развива съобразно съвременните тенденции в обучението по изобразително изкуство. От 1992 година е открита специалността "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" а през 1997 г. специалността "Промишлени изкуства - мода". През тези години, студентите приети да се обучават за учители по изобразително изкуство, а редом с тях и бъдещите дизайнери на облекло, се ползват от добрите условия и установени традиции на преподаването. Удобни ателиета и учебни помещения предлагат на всеки един студент да рисува, да скулптира или да изпълнява в графичен материал своите учебно-творчески задачи. Специализирана читалня в просторната нова библиотека към Университета предоставя албуми за художници, теоретико-исторически съчинения за изобразителните изкуства, както и пособия, свързани с облеклото, модата и съвременните процеси на създаване в тази област  (моден дизайн). Свободното ползване на модерни технологии - компютърно изпълнение, или запознаване с изображения и текстове - чрез интернет достъп също улесняват ранната ориентация на бъдещите специалисти, към настоящата действителност в България и в чужбина. Зрително, живо докосване до исторически шедьоври и текущи авангардни прояви се осъществява чрез разнообразно показване - с диапозитиви, филми, мултимедийни дискове - в теоретичните часове по история и теория на изобразителните изкуства.

Привлекателен, съвременен, обичан от студенти и преподаватели е учреденият педагогичен похват-традиция, кратко назован Лятна академия "Ковачевица". Вече 15 години всички студенти, обучавани в двете специалности на катедра "Изобразително изкуство" рисуват на открито: работят в прелестните планински места на старинното селище Ковачевица. Ежегодните изложби, след тези свободни изяви естествено приближаващи обучавани и преподаващи, донасят радостта от досега с природата, с живата още традиция и старина в това селище.

Към двете специалности в катедрата е сформиран екип от преподаватели с доказани качества в преподавателската и художествено-творческа дейност. Студентите - бъдещи педагози и модни дизайнери се обучават от хабилитирани преподаватели академици: проф. Георги Драчев, проф. д-р Емил Куков, проф. д-р Нина Христова, проф. Евгени Кузманов, проф. Румен Райчев, проф. Еленко Томов, доц. д-р Здравка Лисийска, доц. д-р Тодорка Каменова,  доц. Атанас Дафинов, доц. Ралица Игнатова, доц. Ивайло Попов, доц. Димитър Костадинов, доц. Христо Шапкаров, доц. Мария Блажева, доц. Христо Добаров и др.

Всички тези достойни преподаватели  правят специалностите "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Промишлени изкуства - мода" желани и престижни в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград.

Последна промяна: 2018-01-30