Катедра "Музика" е създадена през 1976 г. и е една от основополагащите за  ЮЗУ "Неофит Рилски".  Традициите в сферата на музикалното образование са съчетани с  високото професионално качество на преподавателския състав и е с достъпна цена на  обучение.  Тези компоненти предоставят комплексно едни от най-добрите условия в  България за професионалната подготовка на младите хора. Всички специалности са  акредитирани    през  2014  г.  от  МОН  за  максималния  срок  от  6  години.  Информираността и оригиналността са качества необходими за успешната реализация на всеки човек във всяка област и особено в ИЗКУСТВОТО. Катедра "Музика" към  ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград предлага на младите, търсещите хора, възможността да се срещнат, обучават и забавляват  в специалностите.

Академичният  състав   на  катедрата  включва  16  преподаватели  на основен  трудов договор и над 20 преподаватели на хонорар. От преподавателите на основен  трудов договор 8 са хабилитирани - петима са професори и трима са доценти, има трима доктори на  изкуствознанието и осем доктори по изкуствознание.

Доброто сътрудничество на Университета с местните  музикално-изпълнителски  колективи като Биг Бенд Благоевград, Камерна опера, Ансамбъл Пирин, дава добри  възможности на студентите да приложат придобитите  в обучението си способности и  усетят реалната сцена.

Последна промяна: 2018-01-30