Учебният студентски експериментален театър /УСЕТ/ е художествено-творческа лаборатория на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Повече от трийсет години /УСЕТ отваря врати на 20 март 1981 г. под ръководството на проф. Пенчо Пенчев и доц. д-р Златко Павлов/ афишът се е оформял с режисьорските почерци на проф. Енчо Халачев, проф. Надежда Сейкова, проф. Венцеслав Кисьов, проф. Димитрина Гюрова, проф. Чавдар Кръстев, доц. д-р Златко Павлов, доц. Огнян Спиров, а през последните години и от доц. Николай Ламбрев-Михайловски и доц. Недялко Делчев.

По време на своето обучение студентите имат възможност да се срещнат се с разнообразна българска и световна театрална публика. Възпитаниците на УСЕТ са редовни участници и носители на отличия в много републикански и европейски театрални форуми / Русия, Германия, Белгия, Беларус, Украйна, Литва, Естония, Чехия, Гърция, Словакия, Р. Македония /.

Завършилите специалност "Актьорско майсторство" могат да намерят широка реализация в професионални театрални трупи, както и в киното, телевизията и радиото.

Целта на обучението е студентите да усвоят основните принципи на актьорското изкуство, както и да открият и развият творческата си индивидуалност. В хода на обучението те трябва да изградят професионални умения и навици, да усвоят психологията на творческия акт, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип.

Учебният студентски експериментален театър УСЕТ е неделима част от духовната среда на Благоевград и представя университетския ни град като специфичен театрален център.

За контакти:
Учебен театър "УСЕТ"
Благоевград, ул. "Крали Марко",  № 2,
Учебен корпус - 3, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Последна промяна: 2018-01-30