Компютърни системи и технологии

 • 1 курс - ас. Павел Джунев, e-mail: djunev@swu.bg
 • 2 курс - гл. ас. д-р Иво Ангелов, e-mail: ivo.angelov@swu.bg
 • 3 курс - гл. ас. д-р Фатима Сапунджи, e-mail: sapundzhi@swu.bg
 • 4 курс - ас. д-р Емил Френски, e-mail: emil_f@swu.bg

Комуникационна техника и технологии

Електроника

 • 1 курс - гл.ас.д-р Анка Марковска Бенова, e-mail: a_markovska@swu.bg
 • 2 курс - гл.ас.д-р Анка Марковска Бенова, e-mail: a_markovska@swu.bg
 • 3 курс - доц.д-р Уляна Паскалева, e-mail: paskaleva_6@swu.bg
 • 4 курс - ас. д-р Радослав Мавревски, e-mail: mavrevski@swu.bg

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия

 • 1 курс -доц. д-р Райка Стоянова, e-mail: rajkach@swu.bg
 • 2 курс -преп. Елена Благова, e-mail: elenablagova@swu.bg
 • 3 курс -ас. д-р Благойка Пълева, e-mail: bip_k@swu.bg
 • 4 курс -,доц. д-р Румен Русев, e-mail: roussev_r@swu.bg

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, редовно обучение

 • 1 курс -гл. ас. д-р Евдокия Петкова, e-mail: e.p.petkova@swu.bg - Техника, технологии и предприемачество
 • 2 курс - ас. Мая Стоева, e-mail:
 • 3 курс - доц. д-р Димитър Искрев, e-mail: iskrev@swu.bg
 • 4 курс -доц. д-р Диана Митова, e-mail: didimitova2006@swu.bg

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество, задочно обучение

 • 1 курс - ас. д-р Любима Зонева, e-mail: zoneva@swu.bg

Списък на групови отговорници на курсове - студенти 2016/2017

Компютърни системи и технологии

Комуникационна техника и технологии"

 • 1 курс - Константин Чакъров, e-mail:    N/A
 • 2 курс - Йордан Русев, e-mail: rusev.y@gmail.com
 • 3 курс - Васил Георгиев, e-mail: puma__951@abv.bg
 • 4 курс - Йордан Деянски, e-mail: I_deyanski@abv.bg

Електроника

Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия

Педагогика на обучението по техника и технологии, редовно обучение

Техника, технологии и предприемачество

Педагогика на обучението по техника и технологии, задочно обучение

Последна промяна: 2018-04-17