Приемно време и електронни адреси на преподавателите от Техническия факултет през летен семестър на учебната 2017-18 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. д-р

Сашко Плачков

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.30 ч.

11.00 - 13.00 ч.

4301

pla4kov@swu.bg

Доц. д-р

Димитър Искрев

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.00 ч.

11.30 - 13.30 ч.

4303

iskrev@swu.bg

Доц. д-р

Диана Митова

Вторник

Четвъртък

15.15 - 17.15 ч.

14.15 - 16.15 ч.

4305

didimitova2006@swu.bg

Гл. ас. д-р

Евдокия Петкова

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.30 ч.

15.30 - 17.30 ч.

4801

e.p.petkova@swu.bg

Ас. д-р

Любима Зонева

Вторник

Четвъртък

11.30 - 13.15 ч.

11.30 - 13.15 ч.

4305

zoneva@swu.bg

Ас. инж.

Мая Стоева

Вторник

Четвъртък

14.30 - 16.15 ч.

13.30 - 15.15 ч.

7204

7204

maia_angelova@swu.bg

Ас. инж.

Василиса Павлова Валеова

Сряда

Четвъртък

17.30 - 19.15 ч.

17.30 - 19.15 ч.

4303

vasy_pav@swu.bg

Ас. д-р

Емилия Тошева

Вторник

Четвъртък

17.30 - 19.15 ч.

10.30 - 12.15 ч.

4303

emilia_tosheva@ swu.bg

Д-р

Мария Кавданска

Сряда

11 - 12.30 ч.

4304

kavdavska@abv.bg

Проф. дмн

Олег Мушкаров

Понеделник

Петък

12.30-16.15 ч.

14.30-18.15 ч.

1544

1544

muskarov@math.bas.bg

Доц. д-р инж.

Иванка Георгиева

Вторник

Вторник

Сряда

9.30-11.15 ч.

11.30-12.15 ч.

12.30-13.15 ч.

1605

1605

1605

vanyakg@swu.bg

Доц. д-р

Иван Тренчев

Вторник

Петък

9.30-12.15 ч.

11.30-12.15 ч.

1519

1519

trenchev@swu.bg

Доц. д-р инж.

Валери Въчков

Вторник

Сряда

11.30-13.15 ч.

8.30-10.15 ч.

7203

7203

v.vatchkov@swu.bg

Доц. д-р инж.

Владимир Гебов

Понеделник

Вторник

11.30-13.15 ч.

10.30-12.15 ч.

7403

7403

askon@swu.bg

Доц. д-р инж.

Людмила Танева

Сряда

Четвъртък

10.30-12.15 ч.

13.30-15.15 ч.

1550

1550

lusy_t@swu.bg

Доц. д-р инж.

Уляна Паскалева

Вторник

Сряда

12.30-14.15 ч.

12.30-14.15 ч.

7205

7205

paskaleva_6@swu.bg

Доц. д-р

Антон Стоилов

Вторник

Четвъртък

12.30-14.15 ч.

12.30-14.15 ч.

1550

1550

antonstoilov@swu.bg

Гл. ас. д-р

Анка Марковска

Понеделник

Сряда

16.30-18.15 ч.

16.30-18.15 ч.

8208

8208

a_markovska@swu.bg

Гл. ас. д-р

Биляна Георгиева

Вторник

Сряда

13.30-14.15 ч.

14.30-16.15 ч.

1549

1549

bilianag@swu.bg

Гл. ас. д-р

Радослав Мавревски

Понеделник

Вторник

10.30-12.15 ч. 8.30-10.15 ч.

1517

1517

mavrevski@swu.bg

Доц. д-р инж.

 

Филип Баталов

Понеделник

Четвъртък

8.30-10.15 ч.

9.30-11.15 ч.

1549

1549

Център за функционални изследвания в спорта и кинезитерапията

(ЦФИСК - Спортен комплекс)

batalov@swu.bg

 

Ас. д-р

Методи Трайков

Вторник

Петък

8.30-10.15 ч.

10.30-12.15 ч.

1519

1519

mtraykov@swu.bg

Ас.

Владимир Въков

Вторник

Сряда

11.30-13.15 ч.

8.30-10.15 ч.

7203

7203

v_vakov@swu.bg

Проф. д.н.

Петър Бойваленков

Вторник

Вторник

Сряда

8.30-9.15 ч.

12.30-14.15 ч.

9.30-12.15 ч.

1460

1460

1460

pgb@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Снежина Андонова

Вторник

Сряда

11.30-13.15 ч.

12.30-14.15 ч.

1612

1612

andonova_sn@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Румен Русев

Понеделник

Понеделник

Сряда

10.30-12.15 ч.

13.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч.

8301

8301

8301

roussev@swu.bg

Доц. д-р инж.

Райка Чингова

Вторник

Сряда

13.30-15.15 ч.

11.30-13.15 ч.

1521

1521

rajkach@swu.bg

Доц. д-р инж.

Иван Амуджев

Сряда

Четвъртък

Четвъртък

15.30-17.15 ч.

11.30-12.15 ч.

16.30-17.15 ч.

1611

1611

1611

ivan1703@swu.bg

Гл. ас. д-р инж.

Благойка Пълева - Кадийска

Вторник

Сряда

13.30-14.15 ч.

11.30-14.15 ч.

8301

8301

bip_k@swu.bg

Ас.

Огнян Георгиев

Понеделник

Четвъртък

15.30-17.15 ч.

15.30-17.15 ч.

8301

8301

ognian_georgiev@swu.bg

 

Преп.

Елена Благова

Сряда

Четвъртък

10.30-11.15 ч.

11.30-14.15 ч.

8301

8301

elenablagova@swu.bg

 

Ас.

Умме Капанък

Четвъртък

Петък

16.30-18.15 ч.

14.30-16.15 ч.

8301

8301

kapanyk@swu.bg

 

Доц. д-р

Димитрина Керина

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15 ч.

10.30 - 12.15 ч.

1524А

d_kerina@swu.bg

 

Проф. дтн

Галина Чернева

Сряда

Четвъртък

9.30 - 12.15 ч.

13.30 - 14.15  ч.

7303


galja_cherneva@abv.bg

 

Доц. дтн

Петър Апостолов

Вторник

Сряда

11.30 - 13.15 ч.

8.30 - 10.15 ч.

1602


p_apostolov@swu.bg

 

Доц. д-р

Татяна Атанасова

Сряда

Четвъртък

7.30 - 8.15 ч.

8.30 - 11.15 ч.

7301

t.atanasova@swu.bg

 

Доц. д-р

Габриела Атанасова

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.15 ч.

9.30 - 11.15 ч.

7406

gatanasova@swu.bg

 

Доц. д-р

Николай Атанасов

Сряда

 

Четвъртък

8.30 - 9.15 ч.

11.30 - 12.15 ч.

9.30 - 11.15 ч.

7406

 

 


natanasov@swu.bg

 

Доц. д-р

Алексей Стефанов

Сряда

 

Четвъртък

8.30 - 10.15 ч.

12.30 - 13.15 ч.

14.30 - 15.15 ч.

8210

astef@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Иво Ангелов

Вторник

Сряда

14.30 - 16.15 ч.

14.30 - 16.15 ч.

1519


ivo.angelov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Филип Цветанов

Вторник

Сряда

8.30 - 9.15 ч.

8.30 - 11.15 ч.

7202


ftsvetanov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Иван Недялков

Петък

7.30 - 8.15 ч.

17.30 - 18.15 ч.

1331


i.nedqlkov@swu.bg

 

Ас. д-р

Фатима Сапунджи

Сряда

Четвъртък

12.30 - 13.15 ч.

12.30 - 15.15 ч.

1549

sapundzhi@swu.bg

 

Ас. д-р

Емил Френски

Вторник

 

Четвъртък

8.30 - 9.15 ч.

11.30 - 12.15 ч.

9.30 - 10.15 ч.

15.30 - 16.15 ч.

4601

emil_f@swu.bg

 

Ас.

Павел Джунев

Сряда

Четвъртък

10.30 - 12.15 ч.

8.30 - 10.15 ч.

1331


djunev@swu.com

 

Ас.

Динко Стойков

Понеделник

Сряда

17.30 - 19.15 ч.

17.30 - 19.15 ч.

4602


dinkostoikov@swu.bg

 

Ас.

Иван Тодорин

Вторник

Сряда

14.30 - 16.15 ч.

14.30 - 16.15 ч.

1519


ivan_todorin@swu.bg

 

Последна промяна: 2018-03-01