Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Технологично обучение и професионално образование" през зимен семестър на учебната 2020/21 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. д-р

Сашко Плачков

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.30

11.30 - 13.30

4301

pla4kov@swu.bg

Доц. д-р

Димитър Искрев

Сряда

Четвъртък

12.15 - 14.00

10.15 - 12.00

4303

iskrev@swu.bg

Доц. д-р

Диана Митова

Понеделник

Четвъртък

12.15 - 14.15

12.15 - 14.15

4305

didimitova2006@swu.bg

Доц. ас. д-р

Евдокия Петкова

Сряда

Четвъртък

13.30 - 15.30

13.30 - 15.30

4801

e.p.petkova@swu.bg

Гл. ас. д-р

Любима Зонева

Понеделник

 

Вторник

9.30 - 10.30

12.15 - 13.15

12.15 - 14.15

4305

zoneva@swu.bg

Ас. д-р инж.

Мая Ангелова

Четвъртък

Петък

12.30 - 14.30

12.30 - 14.30

7204

maia_angelova@abv.bg

 

Ас. д-р инж.

Василиса Валеова

Четвъртък

17.30 - 19.30

4303

vasy_pav@abv.bg

Ас. д-р

 

Емилия Тошева

Понеделник

Сряда

11.15 - 13.15

14.15 - 16.15

4303

emilia_tosheva@abv.bg

 

Д-р

Мария Кавданска

Сряда

11.30 - 13.30

4303

kavdanska@abv.bg

10.

Х. ас.

Сладуна Георгиева

Четна седмица

Вторник

Сряда

Нечетна седмица

Вторник

Сряда

 

14.30 - 15. 30

9.30 - 10. 30

 

9.30 - 10. 30

14.30 - 15. 30

4402

sl.georgieva@swu.bg

11.

Х. ас

Десислава Иванова

Вторник

Четвъртък

10.00 - 11.00

10.00 - 11.00

4402

desislava_alexandrova@swu.bg

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" през зимен семестър на учебната 2020/2021 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. дтн

Петър Апостолов

Вторник

Сряда

17.30 - 18.15

8.30 - 10.15

17.30 - 18.15

1602

p_apostolov@swu.bg

 

Проф. дтн

Галина Чернева

Сряда

Четвъртък

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

7301

galja_cherneva@abv.bg

 

Доц. д-р

Димитрина Керина

Вторник

Сряда

12.30 - 14.15

10.30 - 12.15

1524А

d_kerina@swu.bg

Доц. д-р

Габриела Атанасова

Вторник

Сряда

8.30 - 10.15

12.30 - 14.15

7405

gatanasova@swu.bg

Доц. д-р

Николай Атанасов

Вторник

Сряда

8.30 - 10.15

10.30 - 12.15

7405

 

natanasov@swu.bg

 

Доц. д-р

Фатима Сапунджи

Понеделник

Вторник

17.30 - 19.15

17.30 - 19.15

1610

sapundzhi@swu.bg

Гл. ас. д-р

 

Иво Ангелов

Понеделник

Четвъртък

11.30 - 13.15

8.30 - 10.15

4702

ivo.angelov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Филип Цветанов

Понеделник

 

Сряда

9.30 - 10.15

12.30 - 13.15

8.30 - 10.15

7202

ftsvetanov@swu.bg

 

10.

Гл. ас. д-р

Иван Недялков

Четвъртък

Петък

9.30 - 11.15

9.30 - 11.15

8211

i.nedqlkov@gmail.com

 

11.

Гл. ас. д-р

Емил Френски

Понеделник

Вторник

8.30 - 10.15

15.30 - 17.15

4601

emil_f@swu.bg

12.

Ас. д-р

Иван Тодорин

Сряда

Четвъртък

15:30 - 17:15

12:30 - 14:15

1519

ivan_todorin@swu.bg

 

13.

Ас. д-р

Георги Георгиев

Понеделник

Сряда

15:30 - 17:15

15:30 - 17:15

8211

goshko.georgiev@gmail.com

14.

Ас.

Павел Джунев

Понеделник

Вторник

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

1332

djunev@swu.com

 

15.

Ас.

Динко Стойков

Понеделник

Вторник

18.30 - 20.15

18.30 - 20.15

8207

dinkostoikov@gmail.com

 

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" през зимен семестър на учебната 2020/2021 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Проф. дмн

Олег Мушкаров

Понеделник

Петък

14.30 - 16.00

16.30 - 18.00

1435

muskarov@math.bas.bg

Доц. д-р инж.

Иванка Георгиева

Понеделник

Сряда

8.30 - 10.15

14.30 - 15.15

7203

vanyakg@swu.bg

Доц. д-р

Иван Тренчев

Вторник

Петък

8.30 - 10.15

14.30 - 16.15

1208

trenchev@swu.bg

Доц. д-р инж.

Валери Въчков

Понеделник

Вторник

12:30 - 14:15

13:30 - 15:15

4701

v.vatchkov@swu.bg

Доц. д-р инж.

Владимир Гебов

Понеделник

Вторник

9.30 - 11.30

8.30 - 10.30

7403

askon@swu.bg

Доц. д-р инж.

Людмила Танева

Вторник

Сряда

12.00 - 13.30

8.00 - 9.30

1550

lucy_t@swu.bg

Доц. д-р инж.

Уляна Паскалева

Четвъртък Петък

12.30 - 13.15

8.30 - 11.15.

7205

 

paskaleva_6@swu.bg

Доц. д-р

Антон Стоилов

Сряда

Петък

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

4602

antonstoilov@swu.bg

Гл. ас. д-р

Анка Марковска

Понеделник

Сряда

11.30 - 13.15

8.30 - 10.15

8208

a_markovska@swu.bg

10.

Гл. ас. д-р

Биляна Георгиева

Четвъртък Петък

15.30 - 17.15

12.30 - 13.15

16.30 - 17.15

1549

bilianag@swu.bg

11.

Доц. д-р инж.

 

Филип Баталов

Четвъртък

Сряда

10.30 - 12.15

9.30 - 10.30

1549

batalov@swu.bg

12.

Ас.

Венко Кацаров

Вторник

12.30 - 13.15

16.30 - 17.15

1609

v.katsarov@gmail.com

13.

Х.ас.

Анелия Станоева

Четвъртък

16:30-18:15

1610

anelia.vasileva71@gmail.com

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Машиностроителна техника и технологии" през летен  семестър на учебната 2020/21 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

Доц. д-р инж.

Снежина Андонова

Сряда

Четвъртък

12.30-13.15

11.30-14.15

1605

 

andonova_sn@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Рая Стоянова

Сряда

Четвъртък

10.00-12.00

10.00-12.00

7304

 

rajkach@swu.bg

Доц. д-р инж.

Иван Амуджев

Четвъртък

Сряда

9.00-11.00

12.00-13.00

1611

ivan1703@swu.bg

 

Гл. ас. д-р инж.

Благойка Пълева - Кадийска

Сряда

Четвъртък

13.30-14.15

10.30-13.15

8301

 

bip_k@swu.bg

Ас. д-р

Огнян Георгиев

Сряда

Четвъртък

11.30-13.15

9.30-11.15

8301

1535

ogitogeo@abv.bg

Ас. д-р

Елена Благова

Сряда

Четвъртък

11.30-12.15

8.30-11.15

8301

8301

elenablagova@swu.bg

Ас.

Умме Капанък

Сряда

Четвъртък

16.30-18.30

16.30-18.30

7304

 

kapanyk@swu.bg

Ас.

Васил Чобанов

Вторник

Четвъртък

13.30 - 14.30

15.30 - 16.30

7303

8209

vaskochobanov@abv.bg

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Машиностроителна техника и технологии" през летен семестър на учебната 2020/21 година

Последна промяна: 2020-12-14