Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Технологично обучение и професионално образование" през летен семестър на учебната 2018/19 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
1. Проф. д-р Сашко Плачков Понеделник 11.30 - 13.30 4301 pla4kov@swu.bg
Вторник 11.30 - 13.30
2. Доц. д-р Димитър Искрев Сряда 10.30 - 12.30 4303 iskrev@swu.bg
Четвъртък 12.15 - 14.15
3. Доц. д-р Диана Митова Сряда 12.30 - 14.15 4305 didimitova2006@swu.bg
4. Гл. ас. д-р Евдокия Петкова Вторник 11.00 - 13.00 4801 e.p.petkova@swu.bg
Четвъртък 12.00 - 14.00
5. Ас. д-р Любима Зонева Вторник 11.30 - 13.30 4305 zoneva@swu.bg
Сряда 11.30 - 13.30
6. Ас. инж. Мая Стоева Сряда 13.30 - 14.15 7204 maia_angelova@abv.bg
Петък 13.30 - 14.15
7. Ас. инж. Василиса Павлова Валеова Сряда 17.30 - 19.15 4303 vasy_pav@abv.bg
Четвъртък 17.30 - 19.15
8. Ас. д-р Емилия Тошева Вторник 12.30 - 14.15 4303 emilia_tosheva@abv.bg
Сряда 15.30 - 17.15
9. Д-р Мария Кавданска Четвъртък 12.00 - 13.30 4303 kavdanska@swu.bg
Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" през летен семестър на учебната 2018/2019 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
1. Доц. д-р Димитрина Керина Вторник 10.30 - 12.15 1524А d_kerina@swu.bg
Сряда 10.30 - 12.15
2. Проф. дтн Галина Чернева Сряда 13.30 - 15.15 7301 galja_cherneva@abv.bg
Четвъртък 13.30 - 15.15
3. Доц. дтн Петър Апостолов Вторник 10.30 - 12.15 1602 p_apostolov@swu.bg
Сряда 10.30 - 12.15
4. Доц. д-р Габриела Атанасова Сряда 8.30 - 10.30 7405 gatanasova@swu.bg
Четвъртък 15.00 - 17.00
5. Доц. д-р Николай Атанасов Сряда 10.30 - 12.30 7405 natanasov@swu.bg
Четвъртък 15.00 - 17.00
6. Доц. д-р Алексей Стефанов Сряда 12.30 - 15.15 8210 astef@abv.bg
Четвъртък 12.30 - 13.15
7. Гл. ас. д-р Иво Ангелов Понеделник 8.30 - 10.15 4702 ivo.angelov@swu.bg
Четвъртък 8.30 - 10.15
8. Гл. ас. д-р Филип Цветанов Понеделник 16.30 - 17.15 7202 ftsvetanov@swu.bg
Сряда 9.30 - 12.15
9. Гл. ас. д-р Иван Недялков Вторник 9.30 - 11.15 8210 i.nedqlkov@gmail.com
Четвъртък 15.30 - 17.15 8211
10. Гл.ас. д-р Фатима Сапунджи Понеделник 16.30-18:15 1549 sapundzhi@swu.bg
Вторник 9.30 - 11.15 1517
11. Ас. д-р Емил Френски Вторник 13.30 - 14.15 4601 emil_f@swu.bg
Вторник 16.30 - 17.15
Сряда 8.30 - 9.15
Четвъртък 17.30 - 18.15
12. Ас. Павел Джунев Понеделник 12.30 - 14.15 1332 djunev@swu.com
Четвъртък 12.30 - 14.15
13. Ас. Динко Стойков Четвъртък 17.30 - 19.15 8207 dinkostoikov@swu.bg
Петък 17.30 - 19.15
14. Ас. Иван Тодорин Понеделник 14:30 - 16:15 1331 ivan_todorin@swu.bg
Вторник 14:30 - 16:15
Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" през летен семестър на учебната 2018/2019 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
1. Проф. дмн Олег Мушкаров Понеделник 12:30-14:00 1435 muskarov@math.bas.bg
Петък 16:30-18:00 1435
2. Доц. д-р инж. Иванка Георгиева Вторник 9.30 - 12.15 7404 vanyakg@swu.bg
сряда 8.30 - 9.15 7404
3. Доц. д-р Иван Тренчев Петък 15. 30  - 17. 15 1519 trenchev@swu.bg
Вторник 8.30 - 9.15 1519
4. Доц. д-р инж. Валери Въчков Понеделник 15.30-17.15 4701 v.vatchkov@swu.bg
вторник 13.30-15.15 4701
5. Доц. д-р инж. Владимир Гебов Понеделник 8.30-10.15 ч. 7403 askon@swu.bg
вторник 8.30-10.15 ч. 7403
6. Доц. д-р инж. Людмила Танева Вторник 10:30-12:30 1550 lucy_t@swu.bg
Сряда 9:30-11:30 1550
7. Доц. д-р инж. Уляна Паскалева Вторник 12.30-14.15 7205 paskaleva_6@swu.bg
Четвъртък 10.30-12.15 7205
8. Доц. д-р Антон Стоилов Сряда 10.30-12.30 1550 antonstoilov@swu.bg
петък 14.15-16.15 1550
9. Доц. д-р инж. Филип Баталов Сряда 12.15 - 14.15 1549 batalov@swu.bg
петък 14.15-16.15 1549
10. Гл. ас. д-р Анка Марковска Понеделник 16.30-18.15 8208 a_markovska@swu.bg
Сряда 16.30-18.15 8208
11. Гл. ас. д-р Биляна Георгиева Понеделник 12.15-13.15 1549 bilianag@swu.bg
Вторник 14.15-17.15 1549
Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Машиностроителна техника и технологии" през летен семестър на учебната 2018/19 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
1 Проф. д.н. Петър Бойваленков отпуск

pgb@swu.bg
2 Доц. д-р инж. Снежина Андонова Вторник 9.30-10.15 ч. 1605 andonova_sn@swu.bg
Сряда 10.30-13.15 ч. 1605
3 Доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Четвъртък 16.30-17.15 ч. 1611 tok.chair@fnts.bg
Петък 10.30-13.15 ч. 1611
4 Доц. д-р инж. Райка Чингова Понеделник 13:00 - 15:00 7304 rajkach@swu.bg
Вторник 13:00 - 15:00 7304
5 Доц. д-р инж. Иван Амуджев Сряда 10.30-12.15 ч. 1611 ivan1703@swu.bg
Сряда 16.30-17.15 ч. 1611
Четвъртък 16.30-17.15 1611
6 Гл. ас. д-р инж. Благойка Пълева - Кадийска Сряда 11.30 - 12.15 8301
Сряда 18.30 - 19.15 8304 bip_k@swu.bg
Четвъртък 17.30 - 19.15 8304
7 Ас. Огнян Георгиев Понеделник 11.30 - 13.15 8301 ogitogeo@abv.bg
Петък 9.30 - 11.15 1535
8 Преподавател Елена Благова Вторник 16.30-18.15 8304 elenablagova@swu.bg
Сряда 16.30-18.15 8304
9 Ас. Умме Капанък Сряда 17:30 - 18:30 7304 kapanyk@swu.bg
Четвъртък 12:30 - 15:30 8301
Последна промяна: 2019-04-16