Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Технологично обучение и професионално образование" през зимен семестър на учебната 2019/20 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
Проф. д-р Сашко Плачков Понеделник 11.30 - 13.30 4301 pla4kov@swu.bg
Вторник 11.30 - 13.30
Доц. д-р Димитър Искрев Сряда 12.30 - 14.15 4303 iskrev@swu.bg
Четвъртък 10.30 - 12.30
Доц. д-р Диана Митова Вторник 13.30 - 15.15 4305 didimitova2006@swu.bg
Четвъртък 12.30 - 14.15
Гл. ас. д-р Евдокия Петкова Вторник 15.30 - 17.30 4801 e.p.petkova@swu.bg
Сряда 13.30 - 15.30
Ас. д-р Любима Зонева Сряда 11.30 - 13.30 4305 zoneva@swu.bg
Четвъртък 13.15 - 15.15
Ас. д-р инж. Мая Ангелова Вторник 14.30 - 16.15 7204 maia_angelova@abv.bg
Сряда 14.30 - 16.15
Ас. д-р инж. Василиса Валеова Четвъртък 17.30 - 19.15 4303 vasy_pav@abv.bg
Ас. д-р Емилия Тошева Понеделник 12.15 - 14.15 4303 emilia_tosheva@abv.bg
Вторник 12.15 - 14.15
Д-р Мария Кавданска Сряда 13.30 - 15.30 4303 kavdanska@abv.bg
Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" през зимен семестър на учебната 2019/2020 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
Доц. дтн Петър Апостолов Вторник 12.30 - 13.15 1602 p_apostolov@swu.bg
Сряда 12.30 - 15.15
Проф. дтн Галина Чернева Сряда 12.30 - 14.15 7301 galja_cherneva@abv.bg
Петък 12.30 - 14.15
Доц. д-р Димитрина Керина Вторник 10.30 - 11.15 1524А d_kerina@swu.bg
14.30 - 15.15
Сряда 10.30 - 12.15
Доц. д-р Габриела Атанасова Сряда 12.30 - 14.15 7405 gatanasova@swu.bg
Четвъртък 8.30 - 10.15
Доц. д-р Николай Атанасов Сряда 8.30 - 10.15 7405 natanasov@swu.bg
Четвъртък 8.30 - 10.15
Доц. д-р Алексей Стефанов Сряда 9.30 - 10.15 8210 astef@abv.bg
12.30 - 13.15
Четвъртък 10.30 - 12.15
Гл. ас. д-р Иво Ангелов Понеделник 11.30 - 13.15 4702 ivo.angelov@swu.bg
Сряда 8.30 - 10.15
Гл. ас. д-р Филип Цветанов Понеделник 8.30 - 9.15 7202 ftsvetanov@swu.bg
11.30 - 12.15
Сряда 8.30 - 10.15
Гл. ас. д-р Иван Недялков Четвъртък 8.30 - 10.15 8210 i.nedqlkov@gmail.com
Петък 8.30 - 10.15 8211
Гл. ас. д-р Фатима Сапунджи Понеделник 17.30 - 20.15 1549 sapundzhi@swu.bg
Вторник 12.30 - 13.15 1549
Гл. ас. д-р Емил Френски Понеделник 9.30 - 10.15 4601 emil_f@swu.bg
Вторник 9.30 - 10.15
Четвъртък 9.30 - 10.15
12.30 - 13.15
Ас. д-р Иван Тодорин Понеделник 11:30 - 13:15 1331 ivan_todorin@swu.bg
Сряда 15:30 - 17:15
Ас. Павел Джунев Вторник 10.30 - 12.15 1332 djunev@swu.com
Четвъртък 8.30 - 10.15
Ас. Динко Стойков Понеделник 18.30 - 20.15 8207 dinkostoikov@gmail.com
Вторник 18.30 - 20.15
Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" през зимен семестър на учебната 2019/2020 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
Проф. дмн Олег Мушкаров Понеделник 14.30 - 16.30 1455 muskarov@math.bas.bg
Петък 16.30 - 18.30
Доц. д-р инж. Иванка Георгиева Понеделник 8.30 - 11.15 7404 vanyakg@swu.bg
Сряда 13.30 - 14.15
Доц. д-р Иван Тренчев Петък 12.30 - 16.15 1519 trenchev@swu.bg
Доц. д-р инж. Валери Въчков Понеделник 11:30 - 13:15 4701 v.vatchkov@swu.bg
Четвъртък 12:30 - 14:15
Доц. д-р инж. Владимир Гебов Понеделник 9.30 - 11.15 7403 askon@swu.bg
Вторник 8.30 - 10.15
Доц. д-р инж. Людмила Танева Вторник 12.15 - 14.15 1550 lucy_t@swu.bg
Сряда 10.15 - 12.15
Доц. д-р инж. Уляна Паскалева Сряда 15.30 - 18.15 7205 paskaleva_6@swu.bg
Четвъртък 12.30 - 13.15.
Доц. д-р Антон Стоилов Сряда 10.30 - 11.15 1550 antonstoilov@swu.bg
Петък 14.30 - 15.15
Гл. ас. д-р Анка Марковска Понеделник 17.30 - 18.15 a_markovska@swu.bg
Вторник 17.30 - 18.15 8201
Четвъртък 15.30 - 17.15
Гл. ас. д-р Биляна Георгиева Четвъртък Петък 15.30 - 16.15 1549 bilianag@swu.bg
10.30 - 13.15
Доц. д-р инж. Филип Баталов Сряда 13.30 - 15.15 1549 batalov@swu.bg
Четвъртък 14.30 - 16.15
Ас. Венко Кацаров Сряда 13.30 - 15.15 1549 v.katsarov@gmail.com
Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Машиностроителна техника и технологии" през летен  семестър на учебната 2019/20 година
Длъжност Име, фамилия Ден Час Кабинет Ел. адрес
Доц. д-р инж. Снежина Андонова Вторник 14.30-15.15 1605 andonova_sn@swu.bg
Сряда 10.30-13.15
Доц. д-р инж. Райка Чингова Вторник 15.30-16.15 7304 rajkach@swu.bg
Сряда 10.30-13.15
Доц. д-р инж. Иван Амуджев Четвъртък 15.30-18.15 1601 ivan1703@swu.bg
Петък 9.30-10.15
Гл. ас. д-р инж. Благойка Пълева - Кадийска Сряда 13.30-16.15 8301 bip_k@swu.bg
Четвъртък 10.30-11.15
Ас. Огнян Георгиев Вторник 12.30-14.15 8301 ogitogeo@abv.bg
Петък 15.30-17.15 1535
Преподавател Елена Благова Сряда 12.30-13.15 8301 elenablagova@swu.bg
Четвъртък 9.30-12.15 8301
Ас. Умме Капанък Сряда 16.30-18.30 7304 kapanyk@swu.bg
Четвъртък 16.30-18.30
Последна промяна: 2019-10-14