Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Технологично обучение и професионално образование" през зимен семестър на учебната 2018/19 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. д-р

Сашко Плачков

Понеделник

Вторник

13.30 - 15.30

11.30 - 13.30

4301

pla4kov@swu.bg

 

Доц. д-р

Димитър Искрев

Сряда

Четвъртък

12.15 - 14.15

11.30 - 13.30

 

4303

iskrev@swu.bg

 

Доц. д-р

Диана Митова

Вторник

Четвъртък

11.30 - 13.15

11.30 - 13.15

4305

didimitova2006@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Евдокия Петкова

Вторник

Сряда

15.30 - 17.15

13.30 - 15.00

4801

e.p.petkova@swu.bg

 

Ас. д-р

Любима Зонева

Вторник

 

Сряда

8.30 - 9.30

13.30 - 14.30

15.15 - 17.15

4305

zoneva@swu.bg

 

Ас. инж.

Мая Стоева

Понеделник

Сряда

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

7204

maia_angelova@abv.bg

 

 

Ас. инж.

Василиса Павлова Валеова

Вторник

Четвъртък

17.30 - 19.15

17.30 - 19.15

4303

vasy_pav@abv.bg

 

 

Ас. д-р

 

Емилия Тошева

Сряда

Четвъртък

13.00 - 15.00

15.00 - 17.00

4303

emilia_tosheva@abv.bg

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" през зимен семестър на учебната 2018/2019 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Доц. д-р

Димитрина Керина

Вторник

Сряда

14.30 - 16.15

10.30 - 12.15

1524А

d_kerina@swu.bg

 

Проф. дтн

Галина Чернева

Понеделник

Четвъртък

9.30 - 11.15

11.30 - 13.15

1549

7303

galja_cherneva@abv.bg

 

 

Доц. дтн

Петър Апостолов

Вторник

Сряда

17.30 - 19.15

8.30 - 10.15

1602

p_apostolov@swu.bg

 

 

Доц. д-р

Габриела Атанасова

Сряда

Четвъртък

13.30 - 15.15

8.30 - 10.15

7406

gatanasova@swu.bg

 

Доц. д-р

Николай Атанасов

Сряда

Четвъртък

8.30 - 10.15

8.30 - 10.15

7406

 

natanasov@swu.bg

 

 

Доц. д-р

Алексей Стефанов

Сряда

Четвъртък

Петък

9.30 - 11.15

11.30 - 12.15

11.30 - 12.15

8210

 

1612

astef@abv.bg

 

Гл. ас. д-р

 

Иво Ангелов

Понеделник

Вторник

15.30 - 17.15

10.30 - 12.15

4702

ivo.angelov@swu.bg

 

 

Гл. ас. д-р

Филип Цветанов

Понеделник

Сряда

Четвъртък

11.30 - 13.15

9.30 - 10.15

8.30 - 9.15

7202

ftsvetanov@swu.bg

 

 

Гл. ас. д-р

Иван Недялков

Сряда

Четвъртък

9.30 - 11.15

9.30 - 11.15

8210

8211

i.nedqlkov@gmail.com

 

 

Ас. д-р

Фатима Сапунджи

Сряда

Четвъртък

12.30 - 15.15

13.30 - 14.15

1549

sapundzhi@swu.bg

 

Ас. д-р

Емил Френски

Понеделник

Вторник

Четвъртък

15.30 - 17.15

15.30 - 16.15

15.30 - 16.15

4601

emil_f@swu.bg

 

Ас.

Павел Джунев

Понеделник

Четвъртък

15.30 - 17.15

10.30 - 12.15

1332

djunev@swu.com

 

 

Ас.

Динко Стойков

Вторник

Сряда

17.30 - 19.15

17.30 - 19.15

4602

8207

dinkostoikov@gmail.com

 

 

Ас.

Иван Тодорин

Понеделник

Четвъртък

12:30 - 14:15

15:30 - 17:15

1519

ivan_todorin@swu.bg

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" през зимен семестър на учебната 2018/2019 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. дмн

Олег Мушкаров

Понеделник

Петък

13.30 - 15.15

16.30 - 18.15

1455

1455

muskarov@math.bas.bg

 

Доц. д-р инж.

Иванка Георгиева

Понеделник

Сряда

12.30 - 13.30

12.30 - 15.30

7404

7404

vanyakg@swu.bg

 

Доц. д-р

Иван Тренчев

Вторник

Петък

14.40 - 15.15

10.30 - 13.15

1519

1519

trenchev@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Валери Въчков

Понеделник

Вторник

15:30 - 17:15

13:30 - 15:15

4701

4701

v.vatchkov@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Владимир Гебов

Понеделник

Сряда

11.30 - 13.15

8.30 - 10.15

7403

7403

askon@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Людмила Танева

Вторник

Сряда

8.30 - 10.15

16.30 - 18.15

1550

1610

lucy_t@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Уляна Паскалева

Сряда

Четвъртък

16.30 - 18.15

16.30 - 18.15.

7205

7205

paskaleva_6@swu.bg

 

Доц. д-р

Антон Стоилов

Понеделник

Сряда

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

1550

antonstoilov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Анка Марковска

Сряда

 

Четвъртък

9.30 - 10.15

14.30 - 15.15

10.30 - 11.15

15.30 - 16.15

 

8208

a_markovska@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Биляна Георгиева

Понеделник

Вторник

10.30 - 13.15

10.30 - 11.15

1549

bilianag@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

 

Филип Баталов

Понеделник

Сряда

17.30 - 19.15

14.30 - 16.15

1549

1549

batalov@swu.bg

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Машиностроителна техника и технологии" през летен  семестър на учебната 2018/19 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. д.н.

Петър Бойваленков

отпуск

 

 

pgb@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Снежина Андонова

Понеделник

Сряда

13.30-14.15

9.30-12.15

1605

1605

andonova_sn@swu.bg

 

 

Доц. д-р инж.

Румен Русев

Четвъртък

Четвъртък

Петък

12.30-13.15

16.30-18.15

12.30-13.15

8301

8301

8301

 

roussev_r@abv.bg

 

Доц. д-р инж.

Райка Чингова

Понеделник

Вторник

13.30-15.15

15.30-17.15

7304

7304

rajkach@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Иван Амуджев

Четвъртък

Четвъртък

Петък

10.30-11.30

15.30-17.15

12.30-13.15

7303

7303

7303

ivan1703@swu.bg

 

 

 

Гл. ас. д-р инж.

Благойка Пълева - Кадийска

Сряда

Четвъртък

Четвъртък

12.30-13.15

10.30-12.15

13.30-14.15

8301

8301

8301

 

bip_k@swu.bg

 

Ас.

Огнян Георгиев

Понеделник

Сряда

12.30-14.15

12.30-14.15

8301

8301

ogitogeo@abv.bg

 

Преподавател

Елена Благова

Сряда

Четвъртък

10.30-12.15

10.30-12.15

8301

8301

elenablagova@swu.bg

 

Ас.

Умме Капанък

Сряда

Сряда

Четвъртък

12.30-13.15            16.30-17.15

13.30-15.15

7304

7304

kapanyk@swu.bg

Последна промяна: 2018-10-17