Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Технологично обучение и професионално образование" през летен семестър на учебната 2019/2020 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. д-р

Сашко Плачков

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.30

11.30 - 13.30

4301

pla4kov@swu.bg

 

Доц. д-р

Димитър Искрев

Сряда

Четвъртък

10.30 - 12.15

12.30 - 14.15

4303

iskrev@swu.bg

 

Доц. д-р

Диана Митова

Вторник

Четвъртък

13.15 - 15.15

11.15 - 13.15

4305

didimitova2006@swu.bg

 

Доц. д-р

Евдокия Петкова

Вторник

Четвъртък

12.00 - 14.00

15.00 - 17.00

4801

e.p.petkova@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Любима Зонева

Вторник

Четвъртък

12.30 - 14.30

12.30 - 14.30

4305

zoneva@swu.bg

 

Ас. д-р инж.

Мая Ангелова

Понеделник

Четвъртък

13.30 - 14.15

12.30 - 13.15

7204

maia_angelova@abv.bg

 

 

Ас. д-р инж.

Василиса Валеова

Четвъртък

17.30 - 19.30

4303

vasy_pav@abv.bg

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" през летен семестър на учебната 2019/2020 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. дтн

Петър Апостолов

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

1602

p_apostolov@swu.bg

 

 

Проф. дтн

Галина Чернева

Сряда

Четвъртък

15.30 - 17.15

15.30 - 17.15

7301

galja_cherneva@abv.bg

 

 

Доц. д-р

Димитрина Керина

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

8.30 - 10.15

1524А

d_kerina@swu.bg

 

Доц. д-р

Габриела Атанасова

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

7406

gatanasova@swu.bg

 

Доц. д-р

Николай Атанасов

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

10.30 - 12.15

7406

 

natanasov@swu.bg

 

 

Доц. д-р

Алексей Стефанов

Сряда

Четвъртък

12.30 - 14.15

12.30 - 14.15

8210

astef@abv.bg

 

Гл. ас. д-р

 

Иво Ангелов

Понеделник

Четвъртък

12.30 - 14.15

8.30 - 10.15

4702

ivo.angelov@swu.bg

 

 

Гл. ас. д-р

Филип Цветанов

Понеделник

Вторник

8.30 - 9.15

10.30 - 13.15

7202

ftsvetanov@swu.bg

 

 

Гл. ас. д-р

Иван Недялков

Сряда

Четвъртък

8.30 - 10.15

15.30 - 17.15

8211

i.nedqlkov@swu.com

 

 

Гл. ас. д-р

Фатима Сапунджи

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.15

11.30 - 13.15

1610

sapundzhi@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Емил Френски

Вторник

Четвъртък

12.30 - 14.15

10.30 - 11.15

17.30 - 18.15

4601

emil_f@swu.bg

 

Ас. д-р

Иван Тодорин

Сряда

Петък

10.30 - 12.15

15.30 - 17.15

1519

ivan_todorin@swu.bg

 

 

Ас.

Павел Джунев

Вторник

Сряда

10.30 - 12.15

8.30 - 10.15

1332

djunev@swu.com

 

 

Ас.

Динко Стойков

Сряда

Четвъртък

18.30 - 20.15

18.30 - 20.15

8207

dinkostoikov@swu.com

 

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Електротехника, електроника и автоматика" през летен семестър на учебната 2019/2020 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. дмн

Олег Мушкаров

Понеделник

Петък

12.30 - 14.00

16.30 - 18.00

1435

muskarov@math.bas.bg

 

Доц. д-р инж.

Иванка Георгиева

Понеделник

Сряда

11.30 - 14.15

8.30 - 9.15

7404

vanyakg@swu.bg

 

Доц. д-р

Иван Тренчев

Петък

12.30 - 14.15

1522

trenchev@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Валери Въчков

Понеделник

Четвъртък

11:30 - 13:15

12:30 - 14:15

4701

v.vatchkov@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Владимир Гебов

Понеделник

Вторник

11.30 - 13.15

8.30 - 10.15

7403

askon@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Людмила Танева

Вторник

Сряда

13.30 - 14.30

9.15 - 11.30

1550

lucy_t@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Уляна Паскалева

Вторник

 

Сряда

 

12.30 - 13.15

15.30 - 16.15

10.30 - 12.15

7205

 

paskaleva_6@swu.bg

 

Доц. д-р

Антон Стоилов

Сряда

Петък

10.30 - 13.30

17.30 - 18.30

1550

4602

antonstoilov@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Анка Марковска

Вторник

Сряда

13.30 - 15.15

14.30 - 16.15

8201

a_markovska@swu.bg

 

Гл. ас. д-р

Биляна Георгиева

Понеделник

Вторник

12.30 - 13.30

14.30 - 17.30

1549

bilianag@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

 

Филип Баталов

Сряда

Петък

12.30 - 14.15

14.30 - 16.15

1549

batalov@swu.bg

 

Ас.

Венко Кацаров

Сряда

10.30 - 12.15

1549

v.katsarov@gmail.com

 

Приемно време и електронни адреси на преподавателите от катедра "Машиностроителна техника и технологии" през летен  семестър на учебната 2019/2020 година

Длъжност

Име, фамилия

Ден

Час

Кабинет

Ел. адрес

 

Проф. д.н.

Петър Бойваленков

Вторник

11,30-12,15

12,30-13,15

1460

pgb@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Снежина Андонова

Сряда

Четвъртък

12.30-13.15

12.30-15.15

1605

 

andonova_sn@swu.bg

 

 

Доц. д-р инж.

Райка Чингова

Сряда

Четвъртък

17.15-19.15

18.15-19.15

1521

 

rajkach@swu.bg

 

Доц. д-р инж.

Иван Амуджев

Сряда

 

Четвъртък

10.30-12.15

16.30-17.15

16.30-17.15

1611

ivan1703@swu.bg

 

 

Гл. ас. д-р инж.

Благойка Пълева - Кадийска

Сряда

Четвъртък

12.30-13.15

14.30-15.15

16.30-18.15

8301

 

bip_k@swu.bg

 

Ас.

Огнян Георгиев

Вторник

 

Петък

9.30-10.15

12.30-13.15

9.30-10.15

12.30-13.15

8201

 

1535

ogitogeo@abv.bg

 

Преподавател

Елена Благова

Сряда

Четвъртък

15.30-17.15

8.30-10.15

8304

elenablagova@swu.bg

 

Ас.

Умме Капанък

Вторник

Сряда

16.30-18.30

15.30-17.30

7304

 

kapanyk@swu.bg

 

Ас.

Васил Чобанов

Понеделник

8.00.12.00

1613

vaskochobanov@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна промяна: 2020-03-06