Административно и финансово обслужване

Радослава Кирова
тел. 073/88 66 17
e-mail: admin@law.swu.bg

Специалност "Право"

Антоанела Петрова Ванева- редовно обучение
тел. 073/88 66 14
e-mail: vaneva@law.swu.bg

Галина Димова Янакиева - паралелно (редовно) обучение и задочно обучение
тел. 073/88 66 23
e-mail: g_yanakieva@law.swu.bg

Специалност "Публична администрация" и "Национална сигурност"

Инспектор: Таня Мирчева Тодорова - редовно и задочно обучение
тел. 073/88 66 21
e-mail: todorova@law.swu.bg

Специалност "Международни отношения" и "Европеистика"

Инспектор: Димитрина Милчова Китанова - редовно и задочно обучение
тел. 073/88 66 21
e-mail: kitanova@law.swu.bg

Специалности "История" и "Връзки с обществеността"

Инспектор: Ива Мездричка - редовно и задочно обучение
тел. 073/588-508
e-mail: mezdrichka@swu.bg

 

Секретар катедри "История " и "Връзки с обществеността"

Цветанка Атанасова
тел. 073/588-515
e-mail: atanasova@swu.bg

Секретар катедри "Гражданскоправни науки"и "Публичноправни науки"

Биляна Младенова
тел. 073/83 32 08
e-mail: mladenova@law.swu.bg

Системен администратор
Бойко Христов
тел. 073/886 996
e-mail: webadmin@law.swu.bg

Последна промяна: 2018-01-30