Катедра "Химия"

Специалност Медицинска химия

1 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска, Групов отговорник: Десислава Апостолова

2 курс - Курсов ръководител: ас. д-р Радослав Чайров, Групов отговорник: Анна-Мария Христова

3 курс - Курсов ръководител: ас. Иво Бърдаров, Групов отговорник: Катерина Ранчова

4 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Петранка Петрова, Групов отговорник: Антонио Резаков

Специалност Химия

1 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Елица Чорбаджийска

4 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Петранка Петрова

Специалност Педагогика на обучението по химия и физика

1 курс - Курсов ръководител: ас. д-р Магдалена Шекерлийска, Групов отговорник: Иванка Гълъбова

Педагогика на обучението по Химия и Човекът и природата

1 курс - Курсов ръководител: ас. д-р Магдалена Шекерлийска

Катедра "География, екология и опазване на околната среда"

Специалност География и регионална политика

1 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Красимир Стоянов

2 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Владимир Караджов

3 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Надежда Николова

Специалност Екология и опазване на околната среда

1 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Лидия Сакелариева

2 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Бойко Колев

3 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Константин Тюфекчиев

4 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Емилия Варадинова

Специалност Педагогика на обучението по география и история

1 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Галина Безинска

2 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Емилия Патарчанова

3 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Пенка Кастрева

4 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Иван Дреновски

Катедра Информатика

Специалност Информатика

1 курс - Курсов ръководител: ас. д-р Методи Трайков, Групов отговорник: Стоян Кандиларов

2 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Ирена Атанасова, Групов отговорник: Мартин Лазаров

3 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Маргарита Тодорова, Групов отговорник: Антон Стоилков

4 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Иво Дамянов, Групов отговорник: Калин Георгиев

Специалност Информационни системи и технологии

1 курс - Курсов ръководител: х. ас. Александър Стоименовски, Групов отговорник: Миглена Кърлова

2 курс - Курсов ръководител: х. ас. Владимир Владимиров, Групов отговорник: Божидар Митев

3 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Надежда Борисова, Групов отговорник: Лазар Лазаров

4 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Радослава Кралева, Групов отговорник: Александър Златанов

Катедра Математика

Специалност Математика

1 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Николай Китанов, Групов отговорник: Светослав Костадинов

2 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Николай Китанов, Групов отговорник: Христомир Добрев

3 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Николай Китанов, Групов отговорник: Цветелина Калайджийска

Специалност Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

1 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Васил Грозданов, Групов отговорник: Медиха Топалова

2 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Васил Грозданов, Групов отговорник: Стояна Орманова

4 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Васил Грозданов, Групов отговорник: Мария Попова

Катедра Физика

Специалност Физика

1 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Гергана Калпачка, Групов отговорник: Камен Василев

2 курс - Курсов ръководител: ас. д-р Красимир Дамов, Групов отговорник: Методи Георгиев

Специалност Приложни оптични технологии

1 курс - Курсов ръководител: гл. ас. д-р Гергана Калпачка, Групов отговорник: Камен Василев

2 курс - Курсов ръководител: ас. д-р Красимир Дамов, Групов отговорник: Методи Георгиев

3 курс - Курсов ръководител: ас. Тодор Чолаков, Групов отговорник: Борислав Борисов

4 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Ралица Станоева, Групов отговорник: Иван Янчев

Специалност Метрология

4 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Ралица Станоева

Специалност педагогика на обучението по физика и математика

3 курс - Курсов ръководител: доц. д-р Радост Василева, Групов отговорник: Деян Груев

Последна промяна: 2019-06-19