Катедра "Химия":
Курсов отговорник Групов отговорник Специалност
Ас. Василка Георгиева Катерина Ранчова Медицинска химия - 1 курс
Гл. ас. д-р Петранка Петрова Антонио Ризаков Медицинска химия - 2 курс
Гл. ас. д-р Мая Чочкова Гергана Чамишка Медицинска химия - 3 курс
Доц. д-р Атанас Чапкънов Моника Руменова Перчаклийска Медицинска химия - 4 курс
Гл. ас. д-р Петранка Петрова Цветомил Георгиев Митов Химия - 2 курс
Доц. д-р Атанас Чапкънов Десислава Георгиева Станкова Химия - 4 курс
Доц. д-р Величка Димитрова Салиха Ибрахимова Асирова Химия и физика - 4 курс
Гл. ас. д-р Мая Чочкова Александра Иванова Пенчева БАВЛС - ОКС "Магистър"- специалист
Гл. ас. д-р Мая Чочкова Елена Ерделска БАВЛС - ОКС "Магистър"- неспециалист
Доц. д-р Петко Манджуков Парасхос Николаос Стаматиу Метрология в химията - ОКС "Магистър"
Доц. д-р Атанас Чапкънов Силвия Милкова Джикова Химия и екология - ОКС "Магистър"-
Катедра "География, екология и опазване на околната среда":
Курсов отговорник 2016/2017 Групов отговорник 2016/2017 Специалност
Гл. ас. д-р Надежда Николова Димитрина Влахова География и регионална политика - 1 курс
Няма курс География - 2 курс
Проф. д-р Мария Шишманова Десислава Николова География - 3 курс
Ас. д-р Владимир Караджов Алекс Василев География - 4 курс
Курсов отговорник 2016/2017 Групов отговорник 2016/2017 Специалност
Доц. д-р Константин Тюфекчиев Венелин Аршинков ЕООС - 1 курс
Доц. д-р Емилия Варадинова Шанай Сейди Ебиш ЕООС - 2 курс
Доц. д-р Лидия Сакелариева Росица Николова ЕООС - 3 курс
Доц. д-р Бойко Колев Вера Далова ЕООС - 4 курс
Курсов отговорник 2016/2017 Групов отговорник 2016/2017 Специалност
Доц. д-р Пенка Кастрева Евдокия Лашева ПОГИ - 1 курс
Доц. д-р Иван Дреновски Фатме Улан ГИ - 2 курс
Ас. Галина Безинска Валери Груев ГИ - 3 курс
Доц. д-р Емилия Патарчанова Марио Цветанов ГИ - 4 курс
Катедра "Математика":

Курсов отговорник 2016/2017 Групов отговорник 2016/2017 Специалност
доц. д-р Васил Грозданов Георги Иванов Галчев Математика и информатика, ОКС "Бакалавър" - 1 курс, задочно обучение
доц. д-р Васил Грозданов Мария Георгиева Попова Математика и информатика, ОКС "Бакалавър" - 2 курс, редовно обучение
доц. д-р Васил Грозданов Криста Методиева Механджийска Математика и информатика, ОКС "Бакалавър" - 3 курс, редовно обучение
доц. д-р Васил Грозданов Мария Петрова Севдинова Математика и информатика, ОКС "Бакалавър" - 4 курс, редовно обучение
ас. д-р Николай Китанов Мартин Ивайлов Найчев Математика, ОКС "Бакалавър" - 1 курс
доц. д-р Костадин Самарджиев Десислава Марева Харискова Технологии на обучението по математика и информатика - ОКС "Магистър" - 1 курс, неспециалисти
доц. д-р Костадин Самарджиев Анета Борисова Михайлова Технологии на обучението по математика и информатика - ОКС "Магистър" - 2 курс, неспециалисти
доц. д-р Костадин Самарджиев Маргарита Здравкова Кирилова Технологии на обучението по математика и информатика - ОКС "Магистър" - 1 курс, специалисти
доц. д-р Михаил Колев Вера Веселинова Христоскова - Ангелова Икономическа математика - ОКС "Магистър"
Катедра "Информатика":
Курсов отговорник 2016/2017 Групов отговорник 2016/2017 Специалност
гл. ас. д-р Маргарита Тодорова Антон Стоилков Информатика - 1 курс ОКС "Бакалавър"
гл. ас. д-р Иво Дамянов Калин Георгиев Информатика - 2 курс ОКС "Бакалавър"
х. ас. Гергана Королеова Ивана Щърбанова Информатика - 3 курс ОКС "Бакалавър"
доц. д-р Ирена Атанасова Григор Григоров Информатика - 4 курс ОКС "Бакалавър"
гл. ас. д-р Надежда Борисова Лазар Лазаров Информационни системи и технологии - 1 курс ОКС "Бакалавър"
гл. ас. д-р Радослава Кралева Александър Златанов Информационни системи и технологии - 2 курс ОКС "Бакалавър"
гл. ас. д-р Велин Кралев Александар Стоименовски Информатика - 1 курс ОКС "Магистър" ( 2 сем.)
гл. ас. д-р Велин Кралев Валентин Стоев Информатика - 1 курс ОКС "Магистър" ( 4 сем.)
Катедра "Физика":
Курсов отговорник 2016/2017 Групов отговорник 2016/2017 Специалност
ас. Тодор Чолаков Борислав Борисов Приложни оптични технологии - 1 курс ОКС "Бакалавър"
доц. д-р Ралица Станоева Иван Янчев Приложни оптични технологии - 2 курс ОКС "Бакалавър"
гл.ас. д-р Гергана Калпачка Димитър Янков Велиновски Приложни оптични технологии - 3 курс ОКС "Бакалавър"
доц. д-р Ралица Станоева Кристина Станкева Метрология - 2 курс
гл.ас. д-р Гергана Калпачка Светлозар Петров Физика - 4 курс
ас. Тодор Чолаков Деян Груев Физика и математика - 1 курс
гл.ас. д-р Гергана Калпачка Шемшиде Камбач Физика и математика - 3 курс
Последна промяна: 2018-01-30