Деканат

Декан

доц. д-р Стефан Стефанов
УК 1, кабинет 464
приемно време: четвъртък 13.30-15.30
тел.: +359-73-588 531
e-mail: stefm@swu.bg

 

Заместник-декан

Научно-изследователска дейност, международно сътрудничество и развитие на академичния състав
проф. д-р Марио Митов
УК 2, кабинет 308
приемно време: понеделник 10.30-12.30
e-mail: mitovmario@swu.bg

 

Заместник-декан

Образователни дейности, ECTS и акредитация
доц. д-р Елена Каращранова
УК 1, кабинет 462
приемно време: вторник 14.30-15.30
e-mail: helen@swu.bg