Катедра "Математика"
Ръководител: доц. д-р Илинка Димитрова
УК 1, кабинет 1459
приемно време: вторник, 13.30 - 15.30 ч.
e-mail: ilinka_dimitrova@swu.bg

Катедра "Информатика"
Ръководител: доц. д-р Стефан Стефанов
УК 1, кабинет 458
приемно време: вторник, 14.30-15.30
e-mail: stefm@swu.bg

Катедра "Физика"
Ръководител: доц. д-р Любен Михов
УК 1, кабинет 546
приемно време: понеделник 15.00-16.00, сряда 15.00-16.00
e-mail: mihovli@swu.bg

Катедра "Химия"
Ръководител: доц. д-р Иванка Станкова
УК 2, каб. 303, тел: +359-73-831 825
приемно време: вторник 10.00-12.00, четвъртък 10.00-12.00
e-mail: ivastankova@swu.bg

Катедра "География, екология и опазване на околната среда"
Ръководител: доц. д-р Иван Дреновски

Последна промяна: 2020-05-26