Ръководител на катедра ''Химия'':
доц. д-р Иванка Станкова
Ученен корпус 2, каб. 303
тел: 359 73 83 18 25
e-mail: ivastankova@swu.bg

Технически секретар:
Антония Стоймирска
Ученен корпус 2, каб. 303
тел: +359 73 83 18 25
е-mail: himia@swu.bg

Катедра ''Химия'' е създадена през 1987 г. към Инжинерно-педагогически факултет на ВПИ - Благоевград, а през 1995 г. преминава към новосъздадения Природо-математически факултет на ЮЗУ"Неофит Рилски" - Благоевград.

Основател и пръв ръководител на катедра " Химия" -1987-2000 г. академик Евгени Головински

Следващи ръководители на катедрата:

 • доц. д-р Митко Стоев - 2000-2004 г.
 • доц. д-р Стефан Манев - 2004-2012 г.
 • доц. д-р Иванка Станкова 2012 г. -

Основатели на катедрата:

 • чл. кор. проф. Евгени Головински
 • проф. Панайот Бончев
 • проф. Александър Попов
 • проф. Добри Лазаров
 • проф. Николай Тютюлков
 • проф. Тодор Николов†
 • проф. Стоян Бодуров †
 • доц. Галин Петров
 • доц. Борислав Тошев
 • доц. Владимир Дякович†
 • доц. Михаил Недялков
 • доц. Михаил Арнаудов†
 • доц. Стефан Манев
 • доц. Любен Терзиев

ДНЕС СЪСТАВЪТ НА КАТЕДРАТА ВКЛЮЧВА:

 • един професор;
 • шест доценти;
 • двама главни асистенти с докторска степен;
 • двама асистенти;
 • шест докторанти;
 • един химик;
 • двама лаборанти;
 • майстор научна апаратура;
 • технически секретар.

За 25-години специалност "Химия" са завършили 360 специалисти, а "Педагогика на обучението по химия и физика" - 121. Допълнителна професионална квалификация "Учител по Човекът и природата" са получили 35 човека. Успешно защитили докторанти - 10. Придобити академични длъжности: седем доценти и двама професори.

Катедра "Химия" се намира във 2-ри учебен корпус на ЮЗУ"Неофит Рилски"и разполага с 3 семинарни и лекционни зали, 7 лаборатории, оборудвани за научно-изследователска работа и подготовка на дипломанти и докторанти

В мултимедийния комплекс на катедрата са обособени компютърна зала, център за нови методи на обучение и учебно-изследователска лаборатория.

Линк към профил във Facebook: https://www.facebook.com/groups/228045734220731/

Последна промяна: 2018-01-30