Международни проекти

Тема: Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities Across Greek-Bulgarian Borders - Acronym HYDECON - Contract B1.33.01
Ръководител: Dr. Lori Nalbandian - Chemical Process Engineering Research Institute - Center for Research and Technology Hellas (CPERI - CERTH), Thessaloniki, Greece
Финансираща организация: European Territorial Cooperation Programme "Greece-Bulgaria 2007-2013"

Период: 2011-2013 г.

Участници: Chemical Process Engineering Research Institute - Center for Research and Technology Hellas (CPERI - CERTH), Thessaloniki, Greece; Municipality of Thermi, Thessaloniki, Greece; фондация "Еко Енергия", България; Природо - математически факултет - Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, България - проф. д-р Марио Митов (ръководител на екип), доц. д-р Величка Димитрова, гл.ас. д-р Елица Чорбаджийска, Роза Бояджиева, Иван Божков, Румяна Поповска.

Национални проекти

Тема: Седиментни биоелектрохимични системи - самозахранващи се устройства за биоремедиация и екологичен мониторинг
Ръководител: проф. д-р Марио Митов
Финансираща организация: Фонд "Научни изследвания"
Период: 2014 - 2017 г.
Участници: доц. дн Йолина Хубенова (ИЕЕС-БАН), проф. д-р Драгомир Янков (ИИХ-БАН), доц. д-р Нина Димчева (ПУ), доц. д-р Петко Манджуков, гл.ас. д-р Елица Чорбаджийска, докторант Иво Бърдаров

Тема: Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси
Ръководител: доц. д-р Елена Разказова - ИИХ-БАН
Финансираща организация: Фонд "Научни изследвания"
Период: 2014 - 2017 г.
Участници: научни колективи от ИИХ-БАН, ИЕЕС-БАН, ЮЗУ - проф. д-р Марио Митов (ръководител на екип), гл.ас. д-р Елица Чорбаджийска, докторант Иво Бърдаров

Проекти на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Тема: Повишаване капацитета на Лабораторията по биоелектрохимични системи към Иновационен Център за Еко Енергийни Технологии (ИЦЕЕТ) на Югозападен Университет "Неофит Рилски"
Ръководител: проф. д-р Марио Митов
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период: 2015 г.
Участници: доц. д-р Петко Манджуков, гл.ас. д-р Елица Чорбаджийска, докторант Иво Бърдаров

Последна промяна: 2018-01-30