Академична информационна система

Stefanov

Доц. д-р  Стефан Стефанов

Ръководител катедра Информатика
Учебен Корпус 1, каб. 458

e-mail: stefm@swu.bg

Научни интереси

Изследване на операциите, изпъкнала оптимизация, сепарабелна оптимизация, стохастична оптимизация, недиференцируема оптимизация, вариационни неравенства, числени методи, теория на апроксимациите.

Yurukov

Проф. д-р Борислав Юруков

Ректор
Кабинет: Ректорат

e-mail: bobyur@swu.bg

Научни интереси

Теоретични основи на информатиката, математическа логика, съждителната и предикатна логика, теория на алгоритмите, теория на изчислителната сложност, математическо и компютърно моделиране.

Преподавани дисциплини

Математическа логика, Информатика, Теоретични основи на информатиката.

Mirchev

Проф. Иван Мирчев, д.н.

Ректорат
E-mail: mirchev@swu.bg

Научни интереси

Научни интереси и преподавателска дейност в областта на дискретна математика, дискретно оптимиране, теория на графите, теория на числата, образователен мениджмънт, нови образователни технологии.

Преподавани дисциплини

Tеория на графите, Графи и мрежи, Оптимизационни алгоритми, Дискретно оптимиране, Количествени методи в управлението, Математическо моделиране на дискретни структури и процеси.

Milanov

Проф. д-р Петър Миланов

УК 1, кабинет 555

e-mail: milanov@swu.bg, milanov@math.bas.bg

Научни интереси

Научни интереси и преподавателска дейност в областта на дискретната оптимизация, биоинформатиката, математическата биология, генетичен код, математически модели при доза-отговор взаимодействие, невронни мрежи, приложна математика, дискретни структури, изследване на опрерациите.

Преподавани дисциплини

Бази данни, Синтез и анализ на алгоритми, Невронни мрежи, Научни изследвания и непараметрична статистика, Увод във финансовата математика, Теория на алгоритмите, Теория на игрите, Финансова иконометрия, Изследване на операциите, Математически модели в икономиката, Методи и методология на научните изследвания,Теория на матроидите.

Shtrakov

Доц. Славчо Щраков, д.м.н.

Учебен Корпус 1, каб. 460

E-mail: shtrakov@swu.bg

Научни интереси:

Универсални алгебри, Дискретни функции, Стабилни многообразия

Karashtranova

доц. д-р Елена Каращранова

УК 1, кабинет 462
приемно време: вторник 10.30-11.30
e-mail: helen@swu.bg

Научни интереси

Приложна статистика, експертни системи, методика на обучението по математика

Преподавани дисциплини

Вероятности и статистика-методика и технологии, Специализиран статистически софтуер, Методика на обучението по математика

Yordjev

Доц. д.н.  Kрaсимир Йорджeв

E-mail: yordzhev@swu.bg

Dureva

доц. д-р Даниела Тупарова

УК 1, кабинет 456
e-mail: ddureva@swu.bg

Научни интереси

Методика на обучението по информатика и информационни технологии, Информационни технологии в обучението, Системи методика на електронното обучение, Ползваемост на образователен софтуер; Проверка и оценка в обучението

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по информатика и ИТ, Училищни курсове по информатика и ИТ; Увод в програмирането; Увод в информационните системи и технологии; Аудио-визуални и инфомационни технологии в обучението; Tехнологии и методика за електронно обучение; Компютърни игри в обучението, Информатика; и др.

Kovachev

доц. д-р Димитър Ковачев

УК 1, кабинет 1460
e-mail: dkovach@swu.bg

Научни интереси

Дискретни функции.

Преподавани дисциплини

Информатика, Основи на информатиката, Компютърна графика.

Anatasova

Доцент, д-р, Ирена Атанасова

УК 1, кабинет 1460

e-mail: irenatm@swu.bg

Научни интереси

Програмиране, Бази от знания, Мениджмънт на знания, Моделиране на знания, Онтологии и онтологични системи, Експертни системи, Модални и темпорални логики

Преподавани дисциплини

Логическо програмиране; Функционално програмиране; Създаване на експертни системи; Изкуствен интелект

Damyanov

гл. ас. д-р Иво Дамянов

Учебен корпус 1, каб. 402Б
E-mail: damianov@swu.bg

Научни интереси:

Метапрограмиране, домейн-специфични езици, автоматично генериране на програмен код, дискретни структури, големи данни, изчисления в облак, уеб и мобилно разработване.

Преподавани дисциплини

Увод в програмирането (C++), Основи на програмирането (VB.NET), Обектно-ориентирано програмиране, Програмиране и структури от данни, Мрежова и системна администарция, Програмиране с .NET Framework, Съвременни езици и среди за програмиране, Асинхронно и паралелно програмиране, Разработване на обектно-ориентирани приложения със софтуерни шаблони

Часове за консултация:

Понеделник - 14:30 - 16:15 - кабинет 1402Б
Вторник - 14:30- 16:15 - кабинет 1402Б

NadezhdaBorisova

гл. ас. д-р Надежда Борисова

УК 1, кабинет 430
e-mail: nborisova@swu.bg

Научни интереси

Информационни системи, Обработка на естествен език, Семантичен уеб

Преподавани дисциплини

Програмиране в Интернет, Програмиране с JavaScript, Електронна търговия и корпоративни информационни системи, Интернет технологии.

Kralev

гл. ас. д-р Велин Кралев

УК 1, кабинет 1430
e-mail: velin_kralev@swu.bg

Научни интереси

Оптимизационни задачи от теория на разписанията и теория на графите. Компонентно-ориентирани софтуерни технологии. Проектиране на бази от данни. Администриране на системи за управление на релационни бази от данни. Проектиране и разработване на локални, клиент-сървър и многослойни приложения за бази от данни. Програмиране с XML. Програмиране с RAD Studio - VCL, CLX, FM, ADO, FireDAC и DataSnap. Програмиране с Visual Studio, ADO.NET, ASP.NET, C#.

Преподавани дисциплини

Компонентно-ориентирани софтуерни технологии, Бази от данни, Разработване на приложения за бази от данни, Разработване на клиент-сървър и многослойни приложения за бази от данни, Програмиране с XML, Програмиране с Object Pascal и Delphi.

Kraleva

гл. ас. д-р Радослава Кралева

УК 1, кабинет 1430

e-mail: rady_kraleva@swu.bg

Научни интереси

Разпознаване на реч, бази от знания, мултимедийни бази от данни, програмиране, уеб технологии, мобилни технологии, софтуерни технологии, компютърна графика.

Преподавани дисциплини

Уеб системи и технологии, Програмиране със C++ Builder, Програмиране с Object Pascal и Delphi, Практикум по уеб дизайн, Мултимедийни бази от данни, Разработване на приложения за мобилни устройства, Компютърен дизайн на печатни и рекламни материали, Практикум по програмиране.

m.todorova

гл. ас. д-р Маргарита Тодорова

Учебен корпус 1, каб. 455
e-mail: todorova@swu.bg

Научни интереси

Разпознаване на образи, дискретна математика, кодиране и криптография, методика на преподаване във ВУ

Mavrevski

гл. ас. д-р Радослав Мавревски

учебен корпус 1, каб. 522
e-mail: mavrevski@swu.bg

Научни интереси

Приложна статистика, компютърно моделиране, програмиране

Преподавани дисциплини

Бази данни, Операционни системи, Информационни технологии, Синтез и анализ на алгоритми, Невронни мрежи

Traykov

ас. д-р Методи Трайков

учебен корпус 1, 519
e-mail: mtraykov@swu.bg

Научни интересни:

Информатика, Био Информатика, HP Folding

Преподавани дисциплини:

Програмиран

Последна промяна: 2018-06-21