Катедра "Информатика"
Ръководител: доц. д-р Стефан Стефанов
Учебен корпус 1, кабинет 458
приемно време: вторник, 14.30-15.30
e-mail: stefm@swu.bg

Катедра Информатика осигурява обучението по следните акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми::

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър":

Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Образователна и научна степен "Доктор":

както и

Следдипломна квалификация (продължаващо обучение):

  • Учител по информатика
  • Учител по информационни технологии 5-8 клас
  • Професионално-педагогическа специализация "Актуални проблеми в обучението по информатика и информационни технологии"
  • Професионално-педагогическа специализация "Приложение на информационните технологии в учебния процес"

Основни изследователски области: Бази от данни, Математическа логика и теоретични основи на информатиката, Дискретна математика и приложения, Биоинформатиката и математическо моделиране в биологията, Изследване на операциите, Математическо оптимиране, Стохастични модели, Компютърна математика, Уеб дизайн, Информационни технологии, Методика на обучението по информатика и информационни технологии, Електронно обучение, Човеко-машинен интерфейс и др.

Последна промяна: 2018-01-30