Международни проекти

Тема: Изследвания върху физиката на релативистични тежки и леки йони в Нуклотрон SPS и SIS18S18 и Експеримент "Бекерел"
Ръководител: Малахов А. И. и Зарубин П. И., ОИЯИ - Дубна, Русия
Финансираща организация: Програмата за сътрудничество между ОИЯИ - Дубна, Русия и България през 2016
Период: 2016 - 2017 г.
Участници: Русия, България - проф. д-р инж. Пламен Граматиков

Тема: EU/EBRD Kosovo Sustainable Energy Project (KoSEP)
Ръководител: MWH/Stantec - САЩ
Финансираща организация: Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейски съюз
Период: 05.09.2013 - 31.12.2018 г.
Участници: Косово, САЩ, Австрия, България - проф. д-р инж. Пламен Граматиков

Тема: Изучение диссоциации легких радиоактивных ядер
Ръководител: доц. д-р Ралица Станоева (ръководител от българска страна)
Финансираща организация: ОИЯИ, Дубна - Программы сотрудничества ОИЯИ - Болгария 2016
Период: 01.2016 - 12.2016
Участници: доц. д-р Ралица Станоева, доц. д-р Любен Михов Иванов, доц. д-р Радост Василева, проф. д-р инж. Пламен Граматиков, гл. ас. д-р Гергана Калпачка, студенти - Елица Мицова, Симеон Станоев

Тема: Развитие метода ядерной эмульсии для исследований по ядерной и нейтронной физике и применения в ядерной технике и образовании
Ръководител: доц. д-р Ралица Станоева (ръководител от българска страна)
Финансираща организация: ОИЯИ, Дубна - Программы сотрудничества ОИЯИ - Болгария 2015
Период: 01.2015 - 12.2015
Участници: доц. д-р Ралица Станоева, студенти - Елица Мицова, Симеон Станоев

Тема: (OPTIMES) European Project on Environmental Services
Ръководител: Българска стопанска камара (БСК)
Финансираща организация: Европейска комисия - Enterprise Europe Network и БСК
Период: 23.04.2015 - 02.09.2015 г.
Участници: България - проф. д-р инж. Пламен Граматиков, Гърция, Португалия,

Тема: (EEN-PACT) Bringing together the EEN to improve Environmental Management in the leather, paper, chemicals & textile sectors
Ръководител: Българска стопанска камара (БСК)
Финансираща организация: Европейска комисия - CIP/Enterprise Europe Network и БСК
Период: 01.12.2012 - 23.04.2015 г.
Участници: България - проф. д-р инж. Пламен Граматиков, Гърция, Португалия

Тема: Изучение распадов остановившихся легких ядер
Ръководител: доц. д-р Ралица Станоева (ръководител от българска страна)
Финансираща организация: ОИЯИ, Дубна - Программы сотрудничества ОИЯИ - Болгария 2014
Период: 01.2014 - 12.2014
Участници: доц. д-р Ралица Станоева, студенти - Елица Мицова, Кося Георгиева

Тема: Исследование остановившиеся легких радиоактивных ядер
Ръководител: доц. д-р Ралица Станоева (ръководител от българска страна)
Финансираща организация: ОИЯИ, Дубна - Программы сотрудничества ОИЯИ - Болгария 2013
Период: 01.2013 - 12.2013
Участници: доц. д-р Ралица Станоева, студенти - Драгомир Стоилов, Димитър Атанасов

Тема: Исследование кластерной структуры легких радиоактивных ядер в процессах релятивистской фрагментации
Ръководител: доц. д-р Ралица Станоева (ръководител от българска страна)
Финансираща организация: ОИЯИ, Дубна - Программы сотрудничества ОИЯИ - Болгария 2012
Период: 01.2012- 12.2012
Участници: доц. д-р Ралица Станоева, студенти - Здравка Драгунина, Десислава Стоилова

Национални проекти

Тема: Студентски практики - Фаза 1
Ръководител: МОН
Финансираща организация: Европейски съюз
Период: 09.2016 - 12.2017
Участници: гл. ас. д-р Гергана Калпачка

Тема: Студентски практики
Ръководител: МОН
Финансираща организация: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Европейски социален фонд на Европейския съюз
Период: 09.2013 - 12.2014
Участници: гл. ас. д-р Гергана Калпачка

Тема: За по-качествено образование
ОП РЧР BG051PO001-3.1.04 "Подобряване на качеството на общото образование"
Ръководител: МОН
Финансираща организация: Европейски социален фонд
Период: 2012 - 2013
Участници: доц. д-р Радост Василева

Проекти на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Тема: Приложение на физико-химични и теоретични методи за анализ на биологично-активни вещества и възможности за практическо приложение
Ръководител: доц. д-р Атанас Чапкънов
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период: 2016 г.
Участници: доц. д-р Любен Михов Иванов

Тема: Оптични и изчислителни технологии в обучението по природни и технически науки
Ръководител: доц. д-р Радост Василева
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период: 2015 г.
Участници: доц. д-р Любен Михов Иванов, доц. д-р Ралица Станоева, гл. ас. д-р Гергана Калпачка

Тема: Иновативни изследвания в областта на информационните технологии и комуникациите
Ръководител: доц. д-р Валентин Христов
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период: 2014 г.
Участници: доц. д-р Любен Михов Иванов, доц. д-р Радост Василева, доц. д-р Ралица Станоева, гл. ас. д-р Гергана Калпачка

Тема: Физични, алгоритмични и компютърни методи за разпознаване и обработка на цифрови сигнали
Ръководител: доц. д-р Красимир Йорджев
Финансираща организация: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Период: 2013 г.
Участници: доц. д-р Любен Михов Иванов, доц. д-р Радост Василева, доц. д-р Ралица Станоева, гл. ас. д-р Гергана Калпачка

Тема: Нови изследвания в областта на физическите, математическите и компютърните науки
Ръководител: проф. д.н. Любомир Павлов
Финансираща организация: "Неофит Рилски"
Период: 2012 г.
Участници: доц. д-р Радост Василева, доц. д-р Ралица Станоева, гл. ас. д-р Гергана Калпачка

Последна промяна: 2018-01-30