Факултетен съвет на ПМФ - мандат 2015-2019

Хабилитирани членове

 • доц. д-р Стефан Стефанов - декан
 • проф. д.н. Иван Мирчев
 • проф. д-р Борислав Юруков
 • проф. д-р Илия Гюдженов
 • проф. д-р Марио Митов
 • проф. д-р Петър Миланов
 • доц. д-р Атанас Чапкънов
 • доц. д-р Васил Грозданов
 • доц. д-р Елена Каращранова
 • доц. д-р Емилия Патарчанова
 • доц. д-р Живко Велков
 • доц. д-р Иван Дреновски
 • доц. д-р Иванка Станкова
 • доц. д-р Ирена Атанасова
 • доц. д-р Константин Тюфекчиев
 • доц. д-р Костадин Самарджиев
 • доц. д-р Красимир Стоянов
 • доц. д-р Лидия Сакелариева
 • доц. д-р Любен Михов
 • доц. д-р Радост Василева
 • доц. д-р Ралица Станоева

Нехабилитирани членове

 • гл. ас. д-р Мая Чочкова

Студенти и докторанти

 • Калин Георгиев (от 21.12.2017 г.)
 • Георги Манолев (от 21.12.2017 г.)
 • Антонио Резаков (от 21.12.2017 г.)
Последна промяна: 2019-02-26